Financiële tussenkomst voor plaatsing AED-toestel

AED-toestel

Balen wil als 'Hartvriendelijke Gemeente' verenigingen aanmoedigen om AED-toestellen te plaatsen in of aan hun lokaal. Daarom kent het gemeentebestuur een eenmalige financiële tussenkomst toe aan verenigingen die een AED-toestel plaatsen. Dit toestel leidt de hulpverlener met gesproken instructies doorheen het reanimatieproces en bepaalt automatisch of een elektrische schok kan helpen bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

Deze financiële tussenkomst bedraagt:

  • maximum 1.000 euro voor toestellen die aan de buitenkant van het lokaal geplaatst zijn en voor de inwoners steeds bereikbaar zijn.
  • maximum 750 euro (met een maximum van 50% van de gemaakte kosten) voor toestellen die binnen geplaatst zijn en voor de inwoners enkel bereikbaar zijn tijdens de openingsuren.

Het gemeentebestuur van Balen verbindt zich tot de uitbetaling van deze toelage onder de voorwaarden bepaald in het reglement en rekening houdend met het budget dat in de begroting is voorzien voor de financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel. 

De financiële tussenkomst kan nooit groter zijn dan het factuurbedrag. 3 jaar na plaatsing van een AED-toestel kan er een eenmalige tussenkomst van 500 euro toegekend worden als tussenkomst in de onderhoudskosten op voorwaarde dat de eigenaar van het AED-toestel alle wettelijke bepalingen en de bepalingen van het reglement de voorbije 3 jaar strikt naleefde.

Voor wie

Balense vzw’s of verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende adviesraad.

Voorwaarden

Toestel:

Het AED-toestel moet aan de algemeen geldende voorwaarden voldoen (o.a. toestel uit categorie 1, AED-kast met genummerde verzegeling, verwarmde AED-kast indien het toestel buiten geplaatst wordt).

Registratie:

In het reglement staat dat het AED-toestel geregistreerd moet worden bij de FOD Volksgezondheid. Dit is ondertussen echter niet meer verplicht.

Wettelijke bepalingen:

De aanvragende vereniging engageert zich voor het naleven van alle wettelijke bepalingen, terug te vinden in het Koninklijk besluit van 21/04/2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie en eventuele wijzigingen op dit KB. 

Locatie:

Het lokaal waarin of -aan het AED-toestel geplaatst wordt, moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Balen en toegankelijk zijn voor publiek. Een publiek toegankelijke plaats is een plaats die vrij toegankelijk is voor alle andere personen dan de gewoonlijke gebruikers (bijvoorbeeld werknemers, bewoners,…) en de personen die nominatief uitgenodigd zijn. Op de aangegeven locatie mogen nog geen andere AED-toestellen geplaatst zijn. De feitelijke eigenaar van de infrastructuur moet de toestemming geven voor deze plaatsing.

Aankoopdatum:

Het AED-toestel moet ten vroegste op 1 januari 2017 aangekocht zijn.

Opleiding:

De aanvragende vereniging engageert zich om binnen het jaar na de toekenning van de financiële tussenkomst met minstens 2 medewerkers of (bestuurs)leden deel te nemen aan een opleiding over het correct gebruik van een AED-toestel. Een opleidingsattest, afgeleverd door een erkende organisatie, dient als bewijsstuk.

 

Hoe aanvragen

De aanvragende vereniging legt volgende stukken voor aan de dienst Veiligheid:

  • Een ondertekende overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de aanvrager, waarbij de aanvrager zich engageert om alle wettelijke voorschriften omtrent AED-toestellen na te leven, om alle voorschriften van de fabrikant strikt na te leven, het AED-toestel als een goede huisvader te beheren en binnen het jaar na de toekenning van de financiële tussenkomst met minstens 2 personen een opleiding over het correct gebruik van een AED-toestel te volgen
  • De aankoopfactuur op naam van de aanvrager
  • Een bewijsstuk van plaatsing van het AED-toestel
  • Een bewijsstuk dat het gaat om een vereniging of vzw

Reglement

Lees hier het volledige reglement

Openingsuren & contact

Veiligheid

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top