Stuifzand

logo Stuifzand

Wat is Stuifzand?
Stuifzand is een regionale samenwerking rond cultuur en erfgoed in de warm(hartig)ste regio van ‘t land, de Kempen. Samen met onze 7 gemeenten en tal van partners willen we cultuur- en erfgoedprojecten smeden, ondernemende netwerken weven en het culturele leven hier in zandland Kempen doen stuiven.

Wie is Stuifzand?
Dat is niet in 1 woord te vatten. We zijn 7 gemeenten in hartje Kempen. We zijn een netwerk van cultuur- en erfgoedwerkers die zich professioneel of vrijwillig inzetten. We zijn een partnerschap van organisaties in het Kempense cultuur- en erfgoedland.
We zijn ook een regionale cultuur- en erfgoeddienst met een enthousiast team.
’t Waait dus alle kanten uit, maar ook altijd weer samen. Stuifzand dus, een Kempens cultuur-,
bibliotheek- en erfgoedcollectief.

Wat doet Stuifzand?
Onze erfgoeddienst zet zich samen met een netwerk van erfgoedverenigingen, musea, archieven, scholen, … in voor het cultureel en onroerend erfgoed hier in de streek. We geven advies, zetten mee projecten op, maken collecties online beschikbaar en verbinden mensen met hun erfgoed én met elkaar.

Met onze bovenlokale cultuurwerking verbinden we organisaties met elkaar over de
gemeentegrenzen heen. We laten cultuur ook overwaaien naar andere sectoren. Hoe? Door
netwerken uit te bouwen, mee cultuurprojecten te smeden en organisaties te coachen.

Naar top