Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers - LOI

Wat is een lokaal opvanginitiatief (LOI)?

Tijdens de asielprocedure kan een OCMW opvang voorzien via het systeem van het lokaal opvanginitiatief (LOI). Het gaat voornamelijk om materiële hulp, die de asielzoekers krijgen zolang hun asielprocedure loopt.

Personen die ons lokaal opvanginitiatief terecht komen, worden door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) toegewezen aan het OCMW van Balen. Je kan hier dus zelf geen verzoek voor indienen.

De vluchtelingen wonen in de gemeente waar het OCMW gelegen is. De sociale dienst van het OCMW staat eveneens in voor de psychosociale begeleiding van de vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we hen ook medisch, sociaal en juridisch en helpen we hen om een actief netwerk op te bouwen.

Meer info

Sociale dienst
OCMW-huis
014/82 98 48
info@ocmwbalen.be

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

(Nationale Feestdag)
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top