Meldpunt schade door everzwijn / marter / vos

De laatste jaren zijn de everzwijnen sterk in opmars in onze streek. In onze buurgemeenten (Mol, Lommel, Ham en Leopoldsburg) worden er reeds geregeld everzwijnen geschoten. Everzwijnen kunnen veel schade veroorzaken aan landbouwgewassen (vreetschade mais) en weilanden (wroeten naar aardwormen) maar durven ook privaat tuinen om te woelen, op zoek naar lekkers.

Afgelopen jaar zijn er in onze gemeente diverse waarnemingen gebeurd van Everzwijnen en het valt te verwachten dat de populatie binnen afzienbare tijd alleen maar zal toenemen.

Onze Minister van Leefmilieu heeft in het Jachtadministratiebesluit voorzien dat er jaarlijks overleg moet zijn tussen de wildbeheereenheden, landbouw en de terrein-beherende verenigingen en dat zij een overeenkomst moeten uitwerken over hoe ze everzwijnenpopulatie gaan beheren in de toekomst. Er is ook voorgeschreven dat er meldpunten moeten komen waar men de schade kan melden, zodat de wildbeheereenheden de populatie kunnen handhaven. Alle meldingen gaan naar de betrokken wildbeheereenheid zodat controle ter plaatse mogelijk is.

Voor deze wildbeheereenheden is het ook van groot belang dat alle vossenschade en marterschade gemeld wordt. In toenemende mate bedreigen ze onze natuurlijke biodiversiteit en brengen deze uit balans. Maar ook vele neerhofdieren (kippen, eenden, ganzen,...) bij particulieren vallen ten prooi aan deze roofdieren.

Hoe melden?

Melden via e-loket of telefonisch aan de milieudienst (014/74 40 90).

Wilder app

Een ree in de problemen gezien? Op een everzwijn gestoten die voor gevaarlijke situaties kan zorgen? Een vreemde exoot gespot? Bevreesd voor potentiële schade aan landbouwpercelen door duiven of kraaien? Een dier aangereden? De wetenschap een handje helpen? Met Wilder, een gratis app ontwikkeld door de jachtsector, kan iedereen met een paar eenvoudige klikken de lokale wildbeheerder contacteren voor een oplossing. Meer info

Afhandeling

De melding zal rechtstreeks worden doorgestuurd naar een verantwoordelijke van de wildbeheereenheden zodat ze de nodige maatregelen kunnen treffen in eventueel overleg met de betrokken schadelijder.

Meldingen van schade resulteren niet automatisch in het recht op een schadevergoeding. In specifieke gevallen (bv. marterschade aan voertuigen en huizen) kan de schade vergoed worden door het Agentschap voor Natuur en Bos. Via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos kan je deze formulieren via het e-loket invullen. De verantwoordelijke van de wildbeheereenheden is altijd bereid om hierbij advies en bijstand te verlenen.

E-loket

Openingsuren & contact

Milieudienst

(Nationale Feestdag)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top