Michel Van Sprengel

Functies

  • algemeen directeur gemeente en OCMW

    De algemeen directeur, de eerste ambtenaar van de gemeente, is belast met de voorbereiding van de dossiers bestemd voor de gemeenteraad en het schepencollege. Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad, OCMW-raad en van het schepencollege bij en stelt de notulen op. Hij is het hoofd van het personeel en leidt en coördineert de gemeentelijke en OCMW-diensten onder toezicht van het college van burgemeester en schepenen.

Bevoegdheden en zitdagen

  • algemene leiding van de gemeente- en ocmw-diensten
  • hoofd van het gemeente- en ocmw-personeel
Michel Van Sprengel (grote weergave)

Contact

adres
Vredelaan 1, 2490 Balen
tel.
014/74 40 68
e-mail
algemeen.directeur@balen.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Naar top