Gemeente betreurt intrekking vergunning HondaPark: dna bedreigd en pervers effect voor onze natuur

woensdag 14 februari 2024
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Balen betreurt andermaal de intrekking van de vergunning van het HondaPark door de Raad van State, na een klacht door vzw VALK (een vzw van buiten onze gemeente). We vrezen nu voor een pervers effect op onze natuur door het wildcrossen.

Verantwoord uitgebaat

Dit oefencircuit in onze deelgemeente Olmen kent een lange traditie en werd in de jaren 70 nog mee opgericht door de betreurde Eric Geboers. De gemeente Balen kan bevestigen dat het steeds op een verantwoorde manier werd uitgebaat waarbij de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk werd gehouden. Ook het engagement van het HondaPark om mensen met een beperking in onze regio te laten genieten van de motorcrosssport (o.a. tijdens de Andere Sportdag), is maatschappelijk bewonderenswaardig.

Motorcross in DNA van onze gemeente

De motorcross zit letterlijk in het DNA van onze gemeente. We kunnen terugblikken op een lange geschiedenis van motorcrosskampioenen: van de familie Geboers tot de huidige generatie van topcrossers met o.a. Jago Geerts. Heel wat nationale en internationale topcrossers wonen (of woonden) in Balen (o.a. Kevin Strijbos en de voormalige Franse wereldkampioen MX2 Tom Vialle). Daarnaast tellen we ook veel amateurcrossers die hun gading op het HondaPark vinden. De ‘cross’ kan dan ook rekenen op veel draagkracht en een grote aanhang binnen onze gemeente. Getuige daarvan ook de weinige klachten die de gemeente hierover ontvangt, en dan nog vaak van buiten onze gemeente vanuit een eenzijdige hoek.

Vrees voor averechts effect op natuur

De huidige klacht die geleid heeft tot de intrekking van de vergunning, is blijkbaar gesteund op zogenaamde milieuargumenten. De gemeente Balen vreest echter dat nu het wildcrossen weer gaat toenemen in onze mooie natuur- en bosgebieden. Een pervers en averechts effect voor onze natuur. De gemeente heeft er samen met het HondaPark in het verleden immers voor geijverd om het wildcrossen tegen te gaan door de beoefenaars van de motorsport een gereglementeerd parcours aan te bieden om hun hobby op een verantwoorde manier te beoefenen. We vrezen dat het milieu en onze natuur er na de intrekking niet op zal vooruitgaan.

Oproep aan Vlaamse overheid

De gemeente Balen roept de Vlaamse overheid op om hun volle medewerking met prioriteit te verlenen zodat dit dossier zo snel mogelijk terug in orde kan worden gebracht. Zodat we in Balen kunnen blijven genieten van een sport die in ons DNA zit en die ons land al vele kampioenen heeft voortgebracht en nog zal brengen. En we op deze manier ook een passend antwoord kunnen blijven bieden tegen het wildcrossen.

Nieuwsoverzicht
Naar top