Premiepercentages Mijn VerbouwPremie langer geldig, premie zonnepanelen stopt eind 2023

dinsdag 26 september 2023
De Vlaamse Regering kondigde met de septemberverklaring aan om de tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie in de middelste (35%) en laagste (50%) inkomenscategorie te verlengen voor aanvragen tot eind 2024. De premie voor zonnepanelen wordt dan weer stopgezet vanaf 1 januari 2024.

Hogere Mijn VerbouwPremie: tot eind 2024

Aanvankelijk zou de tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie in de middelste (35%) en laagste (50%) inkomenscategorie vanaf 1 januari 2024 terugvallen naar respectievelijk 25% en 35%. Maar deze premiepercentages worden dus verlengd tot eind 2024.

Dat is goed nieuws voor wie bezig is met renovatiewerken, maar niet tijdig voor het einde van het jaar de premie kan aanvragen en hierdoor de hogere premie dreigde te verliezen. Dat is ook goed nieuws voor aannemers, die hierdoor meer tijd krijgen om bepaalde werken af te werken en de eindfactuur te bezorgen aan de klant. Voor klanten die nog moeten starten met de werken, biedt dit uiteraard nieuwe opportuniteiten om voor deze werken alsnog een hogere premie te kunnen aanvragen indien de aanvraag uiterlijk voor eind 2024 wordt ingediend.

Premie asbesverwijdering: tot eind 2025

Daarnaast wordt ook de extra premie (8 euro per m²) verlengd inzake asbestverwijdering in combinatie met muurisolatie (residentieel en niet-residentieel) of dakisolatie (niet-residentieel). In plaats van facturen tot eind 2023, zullen aanvragen tot eind 2025 mogelijk zijn. Ook facturen opgemaakt in 2024/2025 zullen dus in aanmerking komen voor deze verhoging, op voorwaarde dat je tijdig je aanvraag indient. Voor dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering residentieel is er geen einddatum voorzien.

De website van Mijn VerbouwPremie wordt zo snel mogelijk aangepast. Ook de simulator van Mijn VerbouwPremie wordt eerstdaags aangepast.

Premie zonnepanelen: tot eind 2023

De Vlaamse Regering besloot om de premie voor zonnepanelen stop te zetten vanaf 1 januari 2024. Concreet betekent dit dat de keuring/ingebruikname van zonnepanelen ten laatste op 31 december 2023 in orde moet zijn om nog in aanmerking te komen voor een premie.

Premie gascondensatieketel: factuur tot eind oktober 2023

Zoals eerder gecommuniceerd, stopt de premie voor gascondensatieketels voor de laagste inkomenscategorie. Het eindfactuur van de plaatsing mag uiterlijk van 31 oktober 2023 zijn. Deze premie aanvragen kan wel nog tot en met 31 oktober 2024.

Meer info

www.duurzaamwonen.be of maak een afspraak bij het Woon- en Energieloket via 014/74 40 83 of wonen@balen.be.

Nieuwsoverzicht
Renoveren

Contact

Dienst Wonen

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 83
e-mail
wonen@balen.be

Deel deze pagina

Naar top