Paasmaandag 10 april: heropening kruispunt De Lei/Dijk, gelijktijdig met invoering snelheidsbeperking tot 30 km/u in Schoolstraat Olmen

dinsdag 04 april 2023
Op paasmaandag 10 april wordt het kruispunt De Lei/Dijk terug opengesteld na de eerste fase van de rioleringswerken. Gelijktijdig wordt de maximum snelheid in de Schoolstraat teruggebracht naar 30 km/u. Deze ingreep moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het centrum van Olmen verbeteren.

30 km/u in Schoolstraat

De Schoolstraat in hartje Olmen is een relatief smalle straat, die als verbindingsweg dagelijks heel wat verkeer te slikken krijgt. Om de kruisende bewegingen van de voertuigen veiliger te maken, is het noodzakelijk dat chauffeurs de ruimte beter kunnen inschatten en dus trager rijden. Daarom besliste het lokaal bestuur om de maximum snelheid tot 30 km/u terug te brengen in de Schoolstraat en een stukje van de Olmense Markt (het volledige traject tussen de kruispunten met de Broekstraat en de Kerkhofstraat/Processiestraat). Deze ingreep komt niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de leefbaarheid voor de omwonenden ten goede.

Gelijktijdig met openstellen kruispunt

De nieuwe snelheidsborden worden de komende dagen al geplaatst, maar blijven afgedekt tot (paas)maandagochtend 10 april. Op die dag wordt ook het kruispunt De Lei/Dijk/Olmense Markt terug opengesteld voor alle verkeer. Het kruispunt was een maand afgesloten om de aansluiting op de hoofdriolering te kunnen maken, als start van de rioleringswerken in De Lei/Kerkplein.

Bij de heraanleg van het verhoogd kruispunt werd in samenspraak met aannemer Dilissen gekozen om een sterkere met cement gebonden fundering te gebruiken. Dat moet tot een beter resultaat leiden, maar heeft ook iets meer uithardingstijd nodig. Hierdoor kan het kruispunt nog niet vóór het paasweekend opengesteld worden. De aannemer en de gemeente doen een extra inspanning om de weg op paasmaandag ‘s ochtends terug vrij te geven, zodat de drukbezochte Paasjogging in Olmen in de namiddag ook makkelijker bereikbaar is voor deelnemers en toeschouwers.

Ruimte voor fietsers en voetgangers

Naast de snelheidsbeperking tot 30 km/u werden er in de Schoolstraat onlangs ook al biggenruggen aangebracht tussen het fiets/voetpad en de weg/parkeervakken. Met deze ingrepen wil het lokaal bestuur alle deelnemers aan het verkeer de nodige ruimte gunnen en de veiligheid van de zwakke weggebruikers verhogen.

Verfraaiing pleinen

Naast deze ingrepen wordt een toekomstvisie uitgewerkt om het Kerkplein en de Olmense Markt om te vormen tot een gezellige, groene ruimte. Dat was één van de wensen van de Olmenaars die sterk naar boven kwam via het participatieproject Olmen21 (2016-2018).

Het Kerkplein wordt nu al heringericht, gelijktijdig met de rioleringswerken in De Lei/Kerkplein. Om te anticiperen op de toekomstige verfraaiing van het Olmense marktplein, brengen we tussen beide pleinen met deze werken al meteen een knip aan voor het doorgaand autoverkeer. Met al deze ingrepen maken we het centrum van Olmen klaar voor de toekomst.

Meer info over de rioleringswerken De Lei - Kerkplein

Nieuwsoverzicht
Kruispunt De Lei/Olmense Markt

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be

Deel deze pagina

Naar top