Het asbestattest: binnenkort verplicht in heel veel woningen

woensdag 16 november 2022
Ben je van plan om je huis te verkopen dat gebouwd is vóór 2001? Vanaf woensdag 23 november 2022 moet je daarvoor ook een asbestattest hebben. Waarom komt dat attest er? Wat houdt het precies in? En wat kost het? Hoe kan je asbest (laten) verwijderen?

Waarom dat attest?

De Vlaamse Regering wil de woningen in Vlaanderen tegen ten laatste 2040 asbestveilig maken. Ze wil daarom zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in gebouwen en woningen in kaart brengen. Waarom is dat belangrijk? Als asbest opgespoord is (zeker als die in slechte staat is), kan het ook snel en veilig verwijderd worden.

Er bestaat nog heel veel onwetendheid over asbest. In het verleden werd het in duizenden vormen en toepassingen gebruikt (o.a. golfplaten, dakleien, bloembakken, afvoergoten, onderdakplaten, buizen, vinyltegels, roofing, lambrisering, plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen, afdichting van kachels en ketels,...). Zowel in woningen als in openbare gebouwen. Lang niet iedereen herkent asbest. Het nieuwe attest moet inzicht geven in het probleem en de eigenaar tonen waar de risico's zich bevinden.

Voor welke gebouwen moet het?

Het asbestattest is enkel verplicht voor gebouwen van vóór 2001.

Waarom? Sinds het jaar 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen in gebouwen verboden. Recente woningen zullen dus nooit een asbestattest moeten hebben omdat er sowieso geen asbest aanwezig is.

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht wanneer een gebouw van vóór 2001 van eigenaar verandert. Dat geldt dus bij een verkoop, maar evengoed bij een schenking. Ook bij een huwelijk kan het vereist zijn, als één van de partners mede-eigenaar wordt.

En er is meer: ten laatste op 31 december 2031 moet élke Vlaamse woning of elk gebouw van vóór 2001 een attest hebben. Ook verhuurders moeten er tegen die datum één laten opmaken voor elk pand dat ze verhuren. Zodra ze over het attest beschikken, moeten ze een kopie geven aan de (nieuwe) huurders.

Hoe wordt het attest opgemaakt?

Je kunt niet zomaar zelf een asbestattest opmaken. Je moet een asbestdeskundige inschakelen, verbonden aan een erkend bedrijf. Zo’n deskundige is onafhankelijk, volgde een gecertificeerde opleiding en slaagde voor een (streng) praktisch en theoretisch examen.

De asbestdeskundige doet een ‘niet-destructief’ onderzoek. Er wordt gekeken of er materialen aanwezig zijn die een risico kunnen vormen. Het blijft voornamelijk bij een visueel onderzoek. De deskundige zal dus geen muren, vloeren of valse wanden open kappen, maar neemt wel stalen van bepaalde oppervlakken, bv. van het pleisterwerk. Vaak geeft alleen een laboanalyse uitsluitsel of er asbest in het materiaal zit of niet.

Hoe werkt die deskundige?

De deskundige gaat voorzichtig te werk, met handwerktuigen. Asbest die beschadigd wordt, is gevaarlijk en dat moeten we vermijden. Net door voorzichtig te werk te gaan, kan er staalafname op een veilige manier gebeuren.

Als eigenaar moet je ervoor zorgen dat alle kamers goed toegankelijk zijn. Kan de deskundige een bepaalde ruimte niet onderzoeken? Dan moet er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Als onderzoek onmogelijk is, komt er een beperkingsfiche in het attest. Dat kan een nadeel zijn bij de verkoop.

Wat kost het?

Reken op een basisprijs van zo’n 500 à 600 euro. Het kan ook duurder zijn. Als er bijkomende stalen moeten worden genomen of als er een hoogtewerker nodig is om het dak te inspecteren. Dan kan de factuur gemakkelijk 1.000 euro of meer zijn.

Ben je van plan om een attest te laten opmaken? Vraag bij verschillende firma’s offertes op. Er zijn geen vastgelegde prijzen. Elke deskundige is vrij om een prijs te bepalen.

Wat is het attest waard?

In het asbestattest staat welke materialen in het gebouw asbest bevatten en hoe je dat als eigenaar het asbest-veilig kunt maken.

Het document geeft alleen informatie over de zichtbare delen in je gebouw. Net omdat de deskundige niet alles openmaakt, kan het best zijn dat er nog materialen aanwezig zijn waar ook asbest in zit. Denk bijvoorbeeld aan een betonnen schacht achter een muur.

Als koper krijg je met het attest een algemeen inzicht in de risico's van het huis dat je nog niet kent. Bespreek het attest zeker met de deskundige zodat je kan inschatten of het aanwezige asbest effectief weg moet en hoeveel dat kan kosten.

Hoe lang blijft het geldig?

Het attest blijft in de regel 10 jaar geldig, maar bij een onveilige toestand is de geldigheid beperkt tot 5 jaar.

Op de website van de OVAM vind je meer informatie over het asbestattest. Je kunt er ook een voorbeeld van zo’n asbestattest bekijken.

Er is ook een lijst met gecertificeerde bedrijven die asbest verwijderen.

Hoe weet je of er asbest in je woning aanwezig is?

Asbest kent heel veel toepassingen. Het werd verwerkt in meer dan 3.500 materialen en komt voor in woningen, gebouwen, installaties en zelfs voertuigen. Ook vandaag nog stuiten deskundigen regelmatig op nieuwe varianten van asbesthoudende bouw- of isolatiematerialen.

Meer informatie vind je op de website van OVAM

Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ga je een gebouw of woning, gebouwd vóór 2001 slopen of renoveren? Dan is de kans groot dat je tijdens de werken op materialen met asbest zal stuiten. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen, brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid biedt daarom maatregelen aan om particulieren, ondernemingen, lokale besturen, en verschillende andere specifieke doelgroepen te ondersteunen. Meer informatie hierover vind je op de website van OVAM

Ook op de website van IOK vind je meer informatie over hoe je asbest kan (laten) verwijderen. 

(bron: OVAM, Radio 2 - De Inspecteur en IOK)

Nieuwsoverzicht
Asbest golfplaten (c) Shutterstock

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top