Jeugdraad

Jeugdraad

De Jeugdraad bestaat uit jeugd- en jongerenverenigingen van Balen en een beperkt aantal onafhankelijke jongeren.

De Jeugdraad wil er zich op toeleggen dat de jongeren zich in Balen 'goed voelen' en kansen krijgen om ook hun zegje te doen over het reilen en zeilen binnen onze gemeente.

De Jeugdraad wil ook een overlegplatform zijn voor de jeugdverenigingen. Dit kan leiden tot het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Verder zorgt de Jeugdraad voor contacten tussen de Balense jeugd en het gemeentebestuur, de gemeentelijke adviesraden en andere instanties.

De Jeugdraad formuleert hierbij adviezen en voorstellen over jeugdbeleid en andere onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolgen hebben voor de jongeren (o.a. subsidies voor jeugdbewegingen, uitleendiensten, gemeentelijke speelpleintjes, affichering en aanplakbeleid).

De Jeugdraad staat open voor elke jongere die wil meewerken, werkt onafhankelijk (van partij of vereniging) en is politiek neutraal. De structuur van de Jeugdraad is drieledig: het dagelijks bestuur, de algemene vergadering (leden en vaste waarnemers) en de werkgroepjes.

Secretariaat: p/a vrijetijdscentrum De Kruierie, Greet Pauwels, Bevrijdingsstraat 1, 2490 Balen    tel. 014/74 40 50, e-mail jeugddienst@balen.be 

Openingsuren & contact

Open vandaag: 10u - 16u
Naar top