Fietsstraat

Fietstraat

Vanaf 1 september 2021 worden in de omgeving van de negen Balense lagere scholen fietsstraten en fietsstraatzones ingevoerd.In zo'n fietsstraat, aangeduid met een verkeersbord aan het begin en het einde en een pictogram op de rijbaan, is de fietser de belangrijkste bestuurder en zijn auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen te gast.

Er gelden specifieke regels:

  • De maximum snelheid is 30 km/u voor alle bestuurders (fiets, auto, pedelec,...).
  • Fietsers zijn er de belangrijkste bestuurders. Zij mogen de volledige rechterrijstrook/-helft innemen en in een eenrichtingsstraat zelfs de hele breedte van de rijbaan.
  • Gemotoriseerde voertuigen mogen er ook rijden, maar het is voor hen verboden fietsers in te halen.
  • Ook speed pedelecs zijn er toegelaten, zij mogen wel andere fietsers inhalen.
  • De algemene verkeersregels en voorrangsregel 'voorrang aan rechts' zijn er geldig (tenzij een andere regeling is aangeduid). Daardoor kan het gebeuren dat fietsers in een fietsstraat voorrang moeten geven aan verkeer dat langs rechts de fietsstraat inrijdt.
  • Parkeren op de rijbaan is in een fietsstraat niet verboden. De algemene regels uit de wegcode blijven uiteraard wel gelden (bijvoorbeeld moet steeds een vrije doorgang van minstens drie meter bewaard worden voor passerend verkeer).

Het gemeentebestuur heeft zich voor deze fietsstraten in eerste instantie gefocust op de locaties waar lagere scholen gevestigd zijn. Dit om de simpele reden dat schoolkinderen uit het basisonderwijs al veel met de fiets naar school komen (al dan niet op zelfstandige basis), terwijl het aantal fietsende kleuters veel geringer is. Aan de kleuterscholen blijft sowieso de zone 30 gelden.

Fietsbeleid staat hoog op de agenda van het Balense gemeentebestuur. Deze fietsstraten vormen dan ook een perfecte aanvulling op lokale projecten rond verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes, en de (her)aanleg van veilige (en meestal vrijliggende) fietspaden langsheen de belangrijkste doorgangswegen.

Openingsuren & contact

Verkeersdienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 76
e-mail
verkeersdienst@balen.be
Naar top