Tussenkomst voor evenementorganisatoren naar aanleiding van het coronavirus

Borg

Balen staat bekend om haar rijke verenigingsleven en vrijetijdsaanbod. Zodra de coronamaatregelen het opnieuw toelaten, wil de gemeente dan ook alle kansen stimuleren om elkaar terug te ontmoeten. De gemeenteraad keurde daarom een reglement goed dat verenigingen ondersteunt die in 2021 terug activiteiten willen organiseren in Balen.

De gemeente voorziet een financiële tussenkomst van maximum 2.500 euro als het evenement tóch niet mag doorgaan of onverwachte publieksbeperkingen opgelegd krijgt door de coronamaatregelen. Als organisatoren zelf beslissen om het evenement te annuleren, is er geen borgstelling mogelijk. Deze borg neemt eventuele financiële onzekerheid (deels) weg bij de organisatoren en moet hen stimuleren om opnieuw te durven organiseren.

Per evenement wordt een maximum van 2.500 euro aantoonbare kosten terugbetaald met een
maximum van 50 % van de aantoonbare verliezen.


Voorbeelden van evenementen die in aanmerking komen:

 • Buurtkermissen
 • Fuiven
 • Toonmomenten van verenigingen (bv. jaarconcert, toneelvoorstelling,…)
 • Lokale festivals of optredens
 • Sportevenementen (bv. wandeldagen, koersen, trail, race,…)


Voorbeelden van evenementen die niét in aanmerking komen:

 • Activiteiten die (in de praktijk) enkel openstaan voor leden
 • Eetdagen en eetfestijnen
 • Workshops, cursussen en infomomenten
 • Kien- en kaartavonden
 • Repetities, trainingen, vergaderingen, …
 • Wijk- en buurtfeesten

Voor wie

Actieve verenigingen in Balen (aangesloten bij of erkend door een gemeentelijke adviesraad).

Voorwaarden

 • Het evenement bestaat al langer dan één editie (dus geen nieuwe initiatieven)
 • Het evenement krijgt op het moment van plannen goedkeuring volgens de protocollen van het CERM (Covid Event Risk Matrix) voor de datum waarop het zou gaan doorgaan
 • Het evenement vindt plaats vóór 31 december 2021

Je vindt alle voorwaarden in het reglement, via 'downloads' hieronder.

Hoe aanvragen

Als je voor je evenement mogelijk een beroep wil doen op deze borgstelling, meld je dit vooraf bij het gemeentebestuur via het e-loket.

Je voegt hierbij:

 • Een begrotingsopmaak met inschatting van inkomsten en uitgaven, plus een raming van kost en inkomsten per verwachte bezoeker.
 • Een bewijs dat het evenement op moment van plannen voldoet aan de geldende
  coronamaatregelen voor de geplande periode in de vorm van een goedkeuring op het
  CERM-formulier (of ander geldig document indien dit nog wordt aangepast door de
  hogere overheid).

Afhandeling

Na de aanvraag moet het gemeentebestuur bekrachtigen dat een evenement potentieel in aanmerking kan komen voor de borgstelling. Na de goedkeuring van de toelage en de definitieve vaststelling zal de gemeente Balen het goedgekeurde bedrag storten op het opgegeven rekeningnummer.

Reglement

Zie 'downloads' hieronder.

Openingsuren & contact

Vrijetijdscentrum De Kruierie

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top