Winterweer, strooien

Planmatige aanpak: vooral hoofdwegen en fietspaden

Bij winterweer (vorst, sneeuw, ijzel) zorgt de strooidienst ervoor dat de gemeentelijke hoofdwegen en fietspaden ijs- en sneeuwvrij blijven. We volgen de weersverwachtingen op de voet om in te schatten of preventief strooien nodig is. 

Onze gemeente telt bijna 400 kilometer (!) gemeentewegen, waardoor het onmogelijk is om alles sneeuw- en ijzelvrij te houden. Sinds enkele jaren kiezen de strooidiensten in Balen voor een planmatige aanpak. Bij sneeuwval en een langdurige koudeperiode ligt de prioriteit op de hoofdwegen, de grote verbindingswegen, de economisch belangrijke wegen, de omgeving van de brandweer en de scholen. Daarnaast is een aparte strooiploeg bezig met het sneeuw- en ijsvrij houden van fietspaden (alsook de fietsostrades) die vaak gebruikt worden door de schoolgaande jeugd. Dit gebeurt ook langs de gewestwegen (o.a. Molsesteenweg) waarvoor de gemeente eigenlijk niet verantwoordelijk is.

Tijdens de sneeuwperiodes kreeg de gemeente vorige jaren veel positieve reacties van mensen die regelmatig op de baan zijn en het verschil zien met andere gemeentes. De bewoners van de rustige binnenwegen moesten wel wat wennen aan deze aanpak.

Strooien gebeurt vooral 's nachts

De gemeente heeft drie strooiploegen ter beschikking. Daarvoor staan zo'n 12 personeelsleden dag en nacht klaar om uit te rukken. Deze ploegen zijn vooral 's nachts actief om ervoor te zorgen dat de ochtendspits zo vlot mogelijk verloopt, zowel voor automobilisten als voor fietsers.

Zout strooien niet altijd beste oplossing

Het smelten van sneeuw en ijzel kan je versnellen door zout te strooien. Toch is dat niet altijd het geval. Als de temperatuur aan de grond (waar de sneeuw ligt) niet boven de O°C komt, helpt zout op de wegen enkel als er véél over gereden wordt (wat niet het geval is in woonstraten en rustige binnenwegen). Bij extreem koude temperaturen (onder -10°C) helpt zout zelfs niet meer.

Alleen op de hoofdwegen strooien

Tijdens een sneeuwperiode krijgt de gemeente soms telefonische oproepen om te strooien op binnenwegen. De afgelopen jaren ging men daar soms op in, maar daarbij heeft men kunnen vaststellen dat strooien op binnenwegen en woonstraten zinloos is (zie uitleg hierboven). Door enkel nog de hoofdwegen en de grote verbindingswegen te strooien, zet men de manschappen efficiënter in en verspilt men geen zout. Door een doordachte keuze van deze hoofd- en verbindingswegen komen ook de bewoners van de kleinere binnenwegen en woonstraten vrij snel op betere wegen terecht.

Strooien niet mogelijk in vernieuwde straten

In een aantal vernieuwde straten die deel uitmaken van het strooiplan, wordt er voorlopig niet gestrooid. Het eerste jaar na het aanleggen van een nieuw wegdek mag geen strooizout gebruikt worden. Het strooizout tast het nieuwe wegdek aan waardoor er snel gaten ontstaan. Een aangepaste rijstijl is altijd aangeraden (ook op gestrooide wegen trouwens). 

Gewestwegen

De gewestwegen in onze gemeente (baan Mol - Leopoldsburg, de weg richting Postel en de Kerkhovensesteenweg) worden aangepakt door de strooiploegen van de Vlaamse overheid. Indien noodzakelijk springen de gemeentelijke ploegen bij (bv. op bruggen en de fietspaden).

Gebruik de hoofdwegen

De gemeente wil een oproep doen om bij sneeuwval en vriesweer de hoofdwegen te gebruiken. Het is immers onmogelijk om bij deze weersomstandigheden alle binnenwegen en de sluipwegen sneeuwvrij te houden. Ook fietsers gebruiken best de fietspaden langs de hoofdwegen (die sneeuwvrij zijn gemaakt). Het gebruik van de rustige binnenwegen en de sluipwegen is niet aan te raden.

De meeste ongevallen kunnen vooral vermeden worden door een voorzichtig rijgedrag van elke weggebruiker.

Ieder moet eigen voetpad sneeuwvrij houden

Het gemeentebestuur hoopt dat vele inwoners bij sneeuwval opnieuw trouw aan hun wettelijke verplichting voldoen om het voetpad voor de eigen woning sneeuwvrij te houden. Dit is vooral een kwestie van burgerzin: het is een daad van respect voor de minder mobiele medemens. Ook de postbodes waarderen dit enorm.

Aandachtspunten bij het sneeuwvrij maken van je voetpad

  • Gooi de sneeuw van de voetpaden niet op de weg
    Hierdoor ontstaan gladde plekken op de weg, wat zeer gevaarlijk is voor fietsers.
  • Gooi de sneeuw niet in de goot
    Dit bemoeilijkt de afvoer van het smeltwater als het warmer wordt.
  • Denk aan de postbode
    Zorg dat uw brievenbus te allen tijde makkelijk bereikbaar blijft voor de postbode die ook op gladde wegen met de fiets of brommer graag alle poststukken tijdig bij iedereen in de bus wil bezorgen.
  • Voor oudere of minder mobiele personen is het moeilijk of onmogelijk om zelf sneeuw te ruimen. Wees hoffelijk en help elkaar een handje waar het kan.

Veilig verkeer, ook jouw verantwoordelijkheid

Iedere deelnemer in het verkeer heeft een eigen verantwoordelijkheid. Of je nu automobilist, fietser, voetganger, scooterbestuurder, vrachtwagenchauffeur of bestuurder van een bestelwagen bent, hou steeds rekening met de omstandigheden van de weg en het verkeer. Slechte weersomstandigheden met gladheid tot gevolg komen nu eenmaal voor: flinke regenbui, sneeuwval, ijzel, opvriezende wegdelen,... Het is de verantwoordelijkheid van iedere weggebruiker om hiermee rekening te houden door voorzichtiger te rijden, behoedzamer te lopen of fietsen.

Openingsuren & contact

Dienst openbare werken/Technische dienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
technische.dienst@balen.be
Naar top