Vrije plaatsen van de Balense basisscholen voor 2024-2025

Alle scholen bepalen een maximum aantal leerlingen per klas zodat ze op een comfortabele manier kwalitatief onderwijs kunnen bieden. Daardoor kan het zijn dat een school voor sommige klassen nog vrije plaatsen heeft, en voor andere klassen volzet is.

De grootte van de klaslokalen en het aantal klaslokalen spelen hierbij een rol, maar scholen zijn o.a. ook verplicht rekening te houden met de grootte van de speelplaats, turnzaal en eetzaal.  

Van zodra een school het maximum aantal leerlingen bepaalt, wordt ook duidelijk hoeveel vrije plaatsen er nog per klas zijn op elke school.

Bij downloads vind je een overzicht van het aantal vrije plaatsen voor het schooljaar 2024-2025 per school en per klas. Voor een actuele stand van zaken, contacteer je best de school zelf.

Naar top