logo print  logo ocmw print

Natuurgebied Scheps

Scheps knuppelpad

Het natuurgebied Scheps is een openluchtmuseum voor de natuur. Hier vind je nog ongerepte stukjes natuur van onschatbare waarde in een authentiek Kempens landschap waar je niet gestoord wordt door verkeer of ander lawaai. Enkel wat natuurlijke geluiden en vogelgekwetter vergezellen je tijdens een wandeling door open velden en weiden, langs kronkelende waterlopen en poelen met veel diertjes.

Niet toevallig dat de Schepswandeling in 2012 werd uitgeroepen tot 'wandeling van het jaar', met als veelzeggende argumentatie: "hier beleef je nog het alleen-op-de-wereld-gevoel, een sensatie die in ons volgebouwd en drukbevolkt landje steeds zeldzamer wordt..."

Natte, ruige natuur

Het natuurgebied Scheps wordt grotendeels beheerd door het Agentschap Natuur en Bos en ligt in de bovenloop van de Vallei van de Grote Nete, tussen de deelgemeente Olmen en het gehucht Scheps. Allerlei zijlopen, zoals de Asbeek, de Visbeek en de Hanske Selsloop, voegen zich hier bij de Grote Nete. De vallei is hier dan ook op haar breedst.
 
Hoewel de roestbruine waterkleur misschien anders doet vermoeden, is de waterkwaliteit in de beken goed, waardoor de visstand zeer gevarieerd is. Beekprik en bermpje zijn hier maar enkele voorbeelden van.
 
Jarenlang is de vallei gebruikt voor kleinschalige landbouw. Door het graven van grachten en greppels kon het natte gebied enigszins ontwaterd worden. Maar vanaf de jaren tachtig stopten veel landbouwers ermee. De percelen waren te nat en te klein, en de opbrengst was te klein. Sindsdien worden de ontwateringsgrachten niet meer onderhouden en vernat het gebied. De percelen verruigen en de natuur kan er weer haar gang gaan. Moerasplanten zoals engelwortel, moerasspirea, valeriaan, wederik, moerasandoorn en wilde bertram geven kleur aan het landschap en trekken veel insecten aan.
 
Bijzondere vogels in weilanden
 
In de vallei is een afwisselend natuurgebied ontstaan, met moerassen en broekbossen. Om het moerassige natuurreservaat verder te ontwikkelen, zijn er een aantal poelen gegraven waar kikkers, padden en salamanders een goede leefomgeving vinden. 
 
Aan de Olmense zijde zijn er nog veel weiden in gebruik. De graslanden die in het bezit zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos, hebben een natuurvriendelijk beheer (geen bemesting of bestrijdingsmiddelen, late maaibeurt zodat vogels kunnen broeden). 
 
Het behoud van die weilanden is zeer belangrijk. Weidevogels zoals de wulp, met zijn naar beneden gebogen snavel, en de gekuifde kievit hebben het hoge gras nodig om hun nest in te verbergen. Daarnaast jagen ze boven en tussen het gras op allerlei insecten. Andere bijzondere broedvogels die hun weg naar deze natuurparel hebben gevonden, zijn roodborsttapuit, blauwborst, steenuil en natuurlijk de ijsvogel, die een ware attractie vormt met zijn knalblauwe verenpak en duikvluchten in het water om visjes te vangen.
 
Als je even geduld hebt, beleef je aan de vogelkijkwand, op zo'n 800 meter van de parkeerplaats aan de Sint-Odradakapel (Halflochtdijk), een adembenemend spektakel. 

Een ongerept en onbebouwd gebied

Buiten enkele schuilhokken voor vee na, is er in dit natuurgebied geen bebouwing en er liggen ook geen verharde wegen. Dat versterkt het natuurlijke karakter van het gebied. Het is een natuurlijk overstromingsgebied, wat uiterst zeldzaam is geworden en dus met de grootste zorg beschermd moet worden. 
 
Wandeling van het jaar 2012 
 
De Schepswandeling vertrekt aan de Sint-Odradakapel (Halflochtdijk, met ruime parking en infobord) voor een zalige tocht van 6,9 km langs het wandeltraject Kempense Landduinen (wandelknooppunt 52). Genieten van de natuur kan je o.a. op het knuppelpad over een moeras en achter de vogelkijkwand. Je kan even uitrusten op enkele rustbanken of picknicken op ‘Het eilandje’ (uitgeroepen tot één van de 10 mooiste picknickplaatsen van de provincie Antwerpen), op 50 meter van de Zillendijk.
Ook vanuit deelgemeente Olmen kan je in het natuurgebied Scheps geraken: volg vanaf het centrum van Olmen de Broekstraat gedurende 1,5 kilometer; net voorbij huisnummer 115, aan de kruising met de Heiloopstraat, sla je linksaf; het wandelpad start op de onverharde weg.
 
  • Via de fietsknooppunten 33 met Hoolstmolen en 31, over de Zillendijk naar 32 en zo naar 39, kom je ook langs het gebied.
  • Vertrek: parking Halflochtdijk, tussen wandelknooppunt Kempense Landduinen 51 en 52

Meer info

Agentschap voor Natuur en Bos

Regio Netebronnen - Zuiderkempen

Parklaan 49 bus 1

2300 Turnhout

tel: 03/224 62 62

e-mail ant.anb@vlaanderen.be 

www.natuurenbos.be/scheps 

Openingsuren & contact

Dienst toerisme

Open vandaag: 10u - 17u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
toerisme@balen.be

Waar?

Balen
Scheps
Toon op stratenplan
Naar top