logo print  logo ocmw print

Omgevingsvergunning

bouwplannen
Sinds 1 januari 2018 is ook voor onze gemeente de ‘omgevingsvergunning’ gestart. Dit samengaan van de stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunning en -melding zorgt voor een eenvoudige en snelle vergunningverlening. Tegelijk worden de bestaande aanvraagprocedures ook aangepast en gedigitaliseerd.

De nieuwe omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke werken, bijvoorbeeld het bouwen van een (tuin)huis, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het wijzigen van de functie van een gebouw, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen,...

 

Hoe aanvragen?

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be. Hier vind je ook handleidingen en andere nuttige informatie.

 

Verplichte digitale aanvragen

Het dossier voor een omgevingsvergunning indienen doe je altijd digitaal voor volgend type aanvragen:

  • Projecten met verplichte medewerking van architect.
  • Ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede en eerste klasse.
  • Verkavelingen.
  • Bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

In andere gevallen is het indienen op papier nog altijd toegelaten. Realiseer je wel dat een digitale indiening goedkoper, sneller en minder omslachtig is!

 

Het snelinvoerloket

Voor kleine werken zonder architect heeft de Vlaamse overheid binnen het omgevingsloket een 'snelinvoer'-loket voorzien. Via dit snelinvoerloket kan je jouw aanvraag op een eenvoudige manier digitaal indienen.

Let wel: dit snelinvoerloket is enkel te gebruiken indien jouw aanvraag/melding:

  • geen wijziging van de constructie betreft
  • geen wijziging van het aantal woongelegenheden inhoudt
  • geen wijziging van de hoofdfunctie inhoudt

Voor wie

Iedereen die wil (ver)bouwen

Hoe aanvragen

Klik hier voor de aanvraagformulieren.

Je brengt een volledig dossier binnen tegen ontvangstbewijs bij de bouwdienst of je stuurt het dossier aangetekend op naar de bouwdienst.

Kostprijs

30 euro

Afhandeling

1a. Je ontvangt een onvolledigheidsbewijs en het dossier wordt stopgezet (max. 30 dagen).

1b.  Je ontvangt een volledigheidsbewijs (max. 30 dagen).

2a.  In het dossier is een openbaar onderzoek vereist (30 dagen). 

2b. In het dossier is geen openbaar onderzoek vereist.  

3a. De vergunning/weigering word je aangetekend opgestuurd (max. 105 dagen na volledigheidsbewijs als openbaar onderzoek vereist is).

3b.  De vergunning/weigering word je aangetekend opgestuurd (max. 75 dagen na volledigheidsbewijs).

Meer info

Voor een snelle en efficiënte behandeling is een duidelijk en volledig dossier nodig. Heb je vragen? Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Het personeel van de bouwdienst of milieudienst maakt je graag wegwijs. Voor vragen kan je steeds terecht bij:

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top