Uitgebreid Stedenbouwkundig Uittreksel (USU)

Als je een onderhandse akte van verkoop wil opstellen of als je publiciteit wil voeren voor de verkoop van een onroerend goed, moet je een uitgebreid stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

Een uitgebreid stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit 3 delen:

1. een uittreksel uit het plannenregister: informatie over de zonering en de voorschriften van een perceel. Het geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen…) die van kracht zijn en de voorschriften die daaraan gekoppeld zijn als je op het perceel iets wil realiseren.

2. een uittreksel uit het vergunningsregister: een samenvatting van de gegevens over de stedenbouwkundige vergunningssituatie van een bepaald perceel. Hierop staan ook de vastgestelde bouwovertredingen.

3. Bijkomende inlichtingen over het perceel.

Voorwaarden

Het uitgebreid stedenbouwkundig uittreksel is verplicht toe te voegen bij elke authentieke akte (schenking, verkoop,...). Het uitgebreid stedenbouwkundig uittreksel mag bij het verlijden van die akte niet ouder zijn dan één jaar.

Kostprijs

75 euro per aangevraagd perceel

Afhandeling

Het uitgebreid stedenbouwkundig uittreksel wordt na je aanvraag gemaild naar het gekende geregistreerde mailadres.

In de maand volgend op je aanvraag, wordt een gezamenlijke maandelijkse factuur opgemaakt.

Meer info

Mireille Vansweevelt
014/74 40 83
mireille.vansweevelt@balen.be

 

E-loket

  • Aanvraag uitgebreid stedenbouwkundig uittreksel door geregistreerde aanvrager

    Formulier
  • Eénmalige aanvraag uitgebreid stedenbouwkundig uittreksel

    Formulier
  • Uitgebreid Stedenbouwkundig Uittreksel, registratie aanvrager

    Formulier

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top