Stroomschaarste: wat doet de gemeente Balen?

De crisiscel nam al heel wat voorzorgsmaatregelen. Maar besef dat de hulpdiensten bij een stroomuitval zich in eerste instantie gaan toespitsen op de levensbedreigende situaties.

Alle communicatie zal wegvallen. De gemeente Balen zal daarom bij dergelijke noodsituatie een meldpunt oprichten in het gemeentehuis (Vredelaan 1).

Welke maatregelen zijn genomen?

Als voorbereiding op een mogelijke afschakeling of zelfs een totale stroomuitval heeft de gemeente Balen al een aantal maatregelen genomen, zoals o.a.:
• aankoop van noodgeneratoren voor de brandweerkazerne, gemeentehuis (enkel voor het centraal informatiepunt) en de Bleukens (als mogelijke opvangplaats)
• overleg met de dokters, de scholen, de buitenschoolse kinderopvang, de rusthuizen, de seveso-bedrijven,...
• oplijsting van veiligheidsrisico's bij de bedrijven en organisaties
• lijst van personeelsleden die worden ingeschakeld bij een stroomonderbreking of -uitval voor uitvoeren van dringende taken en ondersteuning

Oproep tot zelfredzaamheid

De gemeente roept op om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn (bekijk daarvoor de tips elders op deze website en op www.offon.be). Als de elektriciteit uitvalt, vallen er tegelijk zoveel gemeenschapsvoorzieningen uit (verkeerslichten, spooroverwegen, straatverlichting, rioleringspompen, liften, automatische poorten, telefonie, gsm, tankstations, openbaar vervoer,...), dat de hulpdiensten niet overal tegelijk kunnen zijn. Zij zullen zich dus toespitsen op de levensbedreigende situaties. De politie zal bijvoorbeeld dus niet op elk kruispunt het verkeer kunnen regelen.

Hulp aan kwetsbare familieleden en buren

Denk aan de kwetsbare mensen in je omgeving (buren, familieleden, oudere mensen, alleenstaanden, zieken,...). Stel desnoods voor om samen de tijd door te brengen.

Als zij afhankelijk zijn van medische toestellen die elektriciteit nodig hebben, neemt dan tijdig contact met de behandelende arts om eventuele afspraken te maken ingeval van een stroomonderbreking.  

Een stroomuitval zal vermoedelijk maar van korte duur zijn (enkele uren bij een geplande onderbreking tot maximum enkele dagen bij een onverwachte stroomuitval).

Openingsuren & contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be

Bekijk ook

www.offon.be 

Naar top