Stroomschaarste: waarom een afschakelplan?

Bij grote onevenwichten tussen de vraag en het aanbod naar elektriciteit, bestaat het risico op een volledige black-out. Dit betekent dat het volledige elektriciteitsnetwerk plotseling wegvalt.

Om dit risico te minimaliseren, werd een afschakelplan opgesteld om op sommige piekmomenten (omdat dan het risico op een volledige uitval het grootst is) bepaalde gebieden voor enkele uren in de vooravond zonder stroom te zetten. Telkens zal een bepaalde schijf zonder stroom worden gezet. 

Waarom zetten ze het afschakelplan in werking tijdens de vooravond?

Je hoort soms mensen zich afvragen waarom ze het afschakelplan niet beter in werking stellen 's nachts zodat er minder hinder zou zijn. Maar het afschakelplan laten werken op een moment dat er geen vraag is naar elektriciteit haalt niets uit: je bespaart immers niets. En bovendien is er 's nachts (of op andere dalmomenten) geen tekort aan elektriciteit en dreigt er op die momenten ook geen stroomuitval. Het piekmoment van elektriciteitsverbruik in België zit juist in de vooravond (tussen 16u en 20u), wanneer de meesten thuiskomen van hun werk of de school en men massaal aan huishoudelijke taken begint die veel elektriciteit vragen (koken, wassen, afwassen, tv kijken,...). Op die momenten dreigt juist een stroomuitval en daarom dat men dus ervoor kiest om dan één dag op die piekmomenten in één schijf (dus niet overal om de hinder wat te spreiden over de bevolking) de elektriciteit uit te schakelen voor enkele uren.

Meer info

• Praktische tips en maatregelen van de overheid om een stroomafschakeling te voorkomen:

www.offon.be 

Openingsuren & contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top