Stroomschaarste: valt in Balen de elektriciteit uit deze winter?

Het afschakelplan wordt elk jaar herbekeken. We proberen je hiervan op de hoogte te houden nadat het nieuwe plan is voorgesteld.

Er is al jaren heel wat te doen rond mogelijke stroomonderbrekingen. Door het stilliggen van een aantal kerncentrales (uit veiligheidsoverwegingen) zou er in de winter —wanneer men traditioneel een piek heeft in het stroomverbruik— een tekort aan elektriciteit kunnen zijn. De kans is heel klein, maar hij bestaat wel. De overheid heeft al een aantal maatregelen genomen om dit in de mate van het mogelijke te voorkomen. Hoewel de kans eerder klein is, worden er toch uit voorzorg al voorbereidingen getroffen.

Geplande stroomonderbreking

Als men een ernstig tekort aan elektriciteit ziet aankomen, gaat men het zogenaamde 'afschakelplan' in werking stellen. Op deze manier wil men een ongecontroleerde stroomuitval in het hele land vermijden. Het land is ingedeeld in 8 schijven en telkens zal er dan afwisselend in 1 schijf de elektriciteit tijdelijk (vermoedelijk 3 à 4 uur) worden uitgeschakeld (zodat de hinder verdeeld wordt over het hele land).

Op de website van Fluvius (voorheen Eandis) kan je makkelijk nagaan of je straat mee in het afschakelplan zit of niet.

Als het afschakelplan wordt afgekondigd, volg je best de media en de communicatiekanalen van de gemeente Balen: website, Facebook, Twitter, nieuwsbrief, lichtkranten, gemeenteberichten in Het Zoeklicht,... 

Ongecontroleerde stroomuitval

Als er zich —ondanks de genomen maatregelen, maar die kans is heel klein— toch een plotse stroomuitval voordoet, zal dit voor heel wat ongemakken zorgen. De crisiscel van de gemeente Balen heeft zich —ondanks de kleine kans— toch al voorbereid, omdat de gevolgen bijzonder verregaand zullen zijn en alle communicatie snel zal uitvallen.

Wat werkt er zoal niet meer?

 • verwarming (tenzij houtkachels)
 • verlichting (ook verkeerslichten)
 • telefoonverkeer (gsm nog enkele uren, maar dat zal snel overbelast zijn)
 • elektrische deuren en poorten
 • zonnepanelen
 • geldautomaten
 • tankstations
 • watertoevoer en riolering onzeker

Welke voorzorgen neem je best?

Hoewel de kans klein is, is het altijd zinvol om een beperkt noodpakket in huis te hebben, zodat je toch een dag of 2 verder kan.

 • flessen drinkwater
 • voedsel in blik dat niet verwarmd moet worden
 • kaarsen en lucifers
 • zaklamp op batterijen
 • radio op batterijen
 • EHBO-kit
 • multifunctioneel zakmes
 • dekens

Waarschuwing: stroomgenerator
De brandweer waarschuwt voor het installeren van stroomgeneratoren. Als dat niet op een deskundige manier gebeurt, kunnen er branden ontstaan.

Beperk zelf energieverbruik deze winter

 • Doof zoveel mogelijk de lichten.
 • Vermijd energievreters (halogeenlampen, droogkast, afwasmachine,...).
 • Vermijd gebruik van wasmachine, droogkast en vaatwasser overdag vóór 21u.
 • Was op lage temperatuur (30°C).
 • Schakel elektrische apparaten volledig uit, niet in slaapstand (computer, TV, decoder,...)
 • Wees extra zuinig op kerstverlichting deze winter.

Wat doet de gemeente Balen?

De crisiscel heeft al heel wat voorzorgsmaatregelen genomen. Maar besef dat de hulpdiensten bij een plotse stroomuitval zich in eerste instantie gaan toespitsen op de levensbedreigende situaties.

Alle communicatie zal wegvallen. De gemeente Balen zal daarom bij dergelijke noodsituatie een meldpunt oprichten in het gemeentehuis (Vredelaan 1).

De gemeente roept op om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn en de mensen in uw omgeving te helpen. Een geplande stroomonderbreking met het afschakelplan zal vermoedelijk maar voor enkele uren zijn. Een plotse stroomuitval zal vermoedelijk ook maar van korte duur zijn (enkele uren tot enkele dagen).

 

Bedrijven: beantwoord de vragenlijst

De bedrijven en instellingen die gekend zijn bij de dienst noodplanning, hebben vorig jaar een vragenlijst ontvangen rond de mogelijke veiligheidsrisico's bij een stroomuitval. Als er aanpassingen zijn, kan je dat altijd laten weten. Bedrijven en instellingen die nog geen vragenlijst hebben ingevuld, kunnen deze altijd nog invullen via het e-loket.

Wil je snel verwittigd worden bij een noodsituatie?

Schrijf je dan snel in op BE-ALERT

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal, soms zelfs van levensbelang. BE-ALERT is een nieuw alarmeringssysteem van de overheid dat de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie, sneller en duidelijker verwittigt en zo goed mogelijk informeert. Wil jij bij een noodsituatie een bericht ontvangen via je vaste telefoon, gsm, fax en/of e-mail? Schrijf dan in via www.be-alert.be. Je gegevens worden enkel gebruikt voor een alarmering in geval van een noodsituatie (bv. bij een grote stroomuitval of een ramp in je buurt).

Het gemeentebestuur roept alvast alle inwoners op om in te schrijven.

Openingsuren & contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 4181
e-mail
veiligheid@balen.be

Bekijk ook

www.offon.be 

Naar top