Wandellaureaat

wandelschoen

De Sportraad huldigt diegene die het afgelopen jaar de meeste punten verzameld heeft.

Voorwaarden

Reglement:

• Elke Balenaar kan zich kandidaat stellen.

• De wandelperiode loopt van 1 januari tot 31 december van het betreffende jaar.

• Alle wandelingen van minimum 4 km komen in aanmerking.

• Zij die in aanmerking willen komen, dienen een wandelboekje aan te schaffen, waar
men in vermeld:

  • de datum wanneer men wandelt
  • de plaats waar men wandelt
  • het aantal gewandelde kilometers
  • een stempel van de club of de plaats waar men wandelt

• In het wandelboekje worden de wandelingen genummerd en wordt telkens een
optelling gemaakt van de gewandelde kilometers.

• Puntentoekenning: men krijgt twee punten per gewandelde kilometer en vier punten
per wandeling.

• Wandellaureaat wordt hij of zij die de meeste punten verzamelt tot 31 december van
het lopende jaar.

• Na 31 december geeft men een kopie binnen bij de sportdienst van de éérste en de
laatste bladzijde van zijn wandelboekje, waarna een verantwoordelijke van de
Sportraad het punten aantal kan bepalen.

• De laureaat zal gehuldigd worden tijdens de huldiging van de Balense sportlaureaten.

Hoe aanvragen

Bij de sportdienst in sportcomplex Bleukens

Openingsuren & contact

Sportraad

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Hoolsterberg 362490 Balen
tel.
014/74 41 51
e-mail
sportdienst@balen.be
Naar top