logo print  logo ocmw print

Samenwonen

samenwonen

Er is een wezenlijk verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen. 

Degenen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn, wonen feitelijk samen.

Om wettelijk samen te wonen leg je aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af dat je ‘wettelijk’ wil samenwonen. Hiervoor moet je vooraf kennis genomen hebben van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek. Je mag ook niet gebonden zijn door een huwelijk of andere wettelijke samenwoonst en jullie moeten op hetzelfde adres ingeschreven staan.

De beëindiging van een wettelijke samenwoning kan in onderlinge toestemming of eenzijdig door één van de twee partners. Bij een eenzijdige stopzetting van de wettelijke samenwoonst worden wel kosten aangerekend door de gerechtsdeurwaarder (ongeveer 200 euro).

Voor wie

Partners (maximum 2) die samen een gezin vormen, ouder dan 18 jaar zijn, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap, kunnen een contract van wettelijke samenwoning afsluiten.

Voorwaarden

  • vooraf kennis genomen hebben van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.
  • niet gebonden zijn door een huwelijk of andere wettelijke samenwoonst
  • op hetzelfde adres ingeschreven staan

Kostprijs

27,50 euro

Afhandeling

Als je een verklaring van wettelijke samenwoonst hebt afgelegd bij de dienst burgerlijke stand, zal deze ook geregistreerd worden in het rijksregister en krijg je hiervan een bewijs mee.

Openingsuren & contact

Dienst burgerlijke stand

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 05
e-mail
burgerlijke.stand@balen.be
Naar top