logo print  logo ocmw print

Culturele (subsidie)reglementen

Socio-culturele verenigingen, amateurkunstverenigingen en kunstenaars uit Balen en Olmen kunnen door de gemeente erkend worden. Een erkenning houdt automatisch lidmaatschap in van de Cultuurraad van Balen.

 

Financiële ondersteuning

Wanneer je erkend bent, kan je een subsidiedossier indienen bij de gemeentelijke cultuurdienst. Subsidies worden toegekend via subsidiereglementen.

Om aanspraak te kunnen maken op ‘subsidies voor socio-culturele of kunstzinnige ideeën’ moet je niét erkend zijn!

 

Materiële ondersteuning

Naast financiële ondersteuning verleent de gemeente ook materiële ondersteuning. Een erkende vereniging of kunstenaar kan terecht bij de uitleendienst van de gemeente voor het ontlenen van materialen. Tevens kan je genieten van een gereduceerd tarief voor het maken van kopijen op het gemeentehuis. Voor meer informatie kan je steeds terecht in vrijetijdscentrum De Kruierie tijdens de openingsuren.

 

Voorwaarden

De gemeente Balen hecht veel belang aan het verenigings- en gemeenschapsleven. Daarom voorziet de gemeente ook een ondersteuning van initiatieven en verenigingen die meewerken aan een bruisende gemeenschap. Dit door enerzijds logistieke ondersteuning, en door anderzijds financiële ondersteuning.

De financiële ondersteuning gebeurt via subsidiereglementen. Hierin zijn twee groepen te onderscheiden:

  1. Straat-/wijk-/buurtcomités of losse initiatieven.
  2. Erkende socio-culturele verenigingen, amateurkunstverenigingen en kunstenaars uit Balen. Een erkenning houdt automatisch lidmaatschap in van de Cultuurraad van Balen.

De procedure voor het aanvragen en de beoordeling van de verschillende dossiers, staat steeds vermeld in de reglementen.

1. Subsidies voor socio-culturele of kunstzinnige ideeën:

Sinds 1 januari 2016 is er een nieuw reglement van kracht. Dit reglement is van toepassing op iedereen met een ondernemend idee voor een socio-cultureel of kunstzinnig initiatief.

Met dit reglement wenst de gemeente Balen ondernemerschap te stimuleren op socio-cultureel en kunstzinnig vlak. Heb je als individu, vereniging, groep, comité, … een idee om eens iets uitdagends te doen voor de gemeenschap van Balen, iets dat je nog niet gedaan hebt, iets dat een extra uitdaging is voor je groep of jezelf? Dan wil de gemeente dit graag mee mogelijk maken door middel van een duwtje in de rug!

Aanvragen van de subsidie kan je ten minste 3 maanden voor het initiatief bij de cultuurdienst, of je kan je idee eerst even aftoetsen met de subsidiecommissie. Deze komt maandelijks samen op de tweede woensdag van de maand, behalve in juli en augustus.

Meer info over de voorwaarden, de subsidiebedragen en het opstellen en afhandelen van een dossier vind je hieronder bij het reglement.

2. Erkenning van lidmaatschap van de Cultuurraad:

Socio-culturele verenigingen, individuele kunstenaars en individueel geïnteresseerden die erkend willen worden door de gemeente en zo ook lid willen worden van de Cultuurraad, dienen via het daartoe bestemde aanvraagformulier een erkenningsaanvraag in. Deze aanvraag kan het hele jaar door gebeuren.

3. Werkingssubsidie voor erkende socio-culturele verenigingen:

Elke erkende socio-culturele vereniging kan aanspraak maken op een werkingssubsidie, indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals omschreven in het reglement.

De werkingssubsidie wordt verdeeld aan de hand van een puntenstelsel. Ten laatste op 15 oktober stuurt de cultuurdienst een herinnering en een formulier aan de erkende verenigingen. Het ingevulde dossier wordt door de vereniging voor 15 december tegen ontvangstbewijs bezorgd in het vrijetijdscentrum.

4. Subsidie voor erkende amateurkunstverenigingen:

Elke erkende amateurkunstvereniging kan aanspraak maken op een subsidie, indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals omschreven in het reglement.

Deze subsidie wordt verdeeld aan de hand van een puntenstelsel. Ten laatste op 15 oktober stuurt de cultuurdienst een herinnering en een formulier aan de erkende verenigingen. Het ingevulde dossier wordt door de vereniging voor 15 december tegen ontvangstbewijs bezorgd in het vrijetijdscentrum.

5. Subsidies wijk- en buurtfeesten

Erkende socio-culturele verenigingen, amateurkunstverenigingen en kunstenaars uit Balen. Een erkenning houdt automatisch lidmaatschap in van de Cultuurraad van Balen.

Voorwaarden: erkend worden

Voor onderstaande financiële ondersteuning kom je enkel in aanmerking als je erkend bent door de gemeente.

Financiële ondersteuning

Wanneer je erkend bent, kan je een subsidiedossier indienen bij de gemeentelijke cultuurdienst.

Materiële ondersteuning

Naast financiële ondersteuning verleent de gemeente ook materiële ondersteuning. Een erkende vereniging of kunstenaar kan terecht bij de uitleendienst van de gemeente voor het ontlenen van materialen. Voor meer informatie kan je steeds terecht in vrijetijdscentrum De Kruierie tijdens de openingsuren.

Zoektermen: ondersteuning, subsidie, verenigingen, socio-culturele verenigingen, buurtinitiatieven, wijkfeest(en), straatfeest(en), buurtfeest(en), amateurkunstverenigingen, amateurkunsten

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

(Allerheiligen)
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top