logo print logo ocmw print

Natuurgebied De Most - Keiheuvel

De Most - Keiheuvel

De Most-Keiheuvel is een gebied van ca. 540 hectare, gelegen langs de bovenloop van de Grote Nete in de gemeente Balen. Dit natuurgebied wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. Bijzonder aan dit gebied is de combinatie van twee totaal verschillende natuurkernen die naadloos op elkaar aansluiten. De Most is een uiterst nat valleigebied, terwijl de hoger gelegen Keiheuvel juist gekenmerkt wordt door droge open landduinen.

De Most

De Most is een zeer natte depressie die wordt ontwaterd door de Kleine en de Grote Hoofdgracht. De laatste jaren werden al heel wat kleinschalige ingrepen uitgevoerd om de vegetatie te herstellen. Met resultaat, want enkele uiterst zeldzame plantensoorten zoals wateraardbei, waterdrieblad en veenpluis worden opnieuw aangetroffen in het gebied. Ook verschillende zeldzame diersoorten zoals moerassprinkhaan, bandheidelibel en porseleinhoen komen er voor.

De Keiheuvel

De Keiheuvel is een mozaïek van dennenbossen, open duingraslanden en enkele stukken droge heide. De meeste open graslanden en droge heide zijn momenteel sterk aan het verbossen, waardoor die zeldzame leefgebieden verloren dreigen te gaan. Bijzonder is het voorkomen van korstmossen en plantjes zoals heidespurrie en kruipbrem. De open plekken vormen eveneens het leefgebied van een aantal knappe diersoorten zoals de heivlinder, de nachtzwaluw en de boomleeuwerik.

Overgangszone

De zone tussen het landduinencomplex Keiheuvel en de Mostdepressie vormt een geleidelijke overgang tussen die twee delen. De standplaats verandert geleidelijk van zeer droge en voedselarme, zandbodems naar zeer natte, iets voedselrijkere zandbodems en veen. In natuurlijke omstandigheden vinden we hier een overgang van droge zomereiken-berkenbossen naar zeer natte broekbossen. Die bossen zijn belangrijk voor vogelsoorten zoals zwarte specht en wespendief.
Ook de waterlopen in het gebied hebben een bijzonder hoge ecologische waarde. De waterkwaliteit is er uitstekend en de waterlopen vormen het leefgebied van verschillende zeldzame vissoorten zoals beekprik en kleine modderkruiper. Ook de bronlibel en bosbeekjuffer worden er nog waargenomen.

Samen werken aan Europese topnatuur

Er is een Life+-project van start gegaan. Verschillende partners zetten samen hun schouders onder dit project: het Agentschap voor Natuur en Bos, de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, Kempens Landschap vzw en Bosgroep Zuiderkempen vzw. We kunnen daarbij rekenen op Europese steun.

Ligging en bereikbaarheid

 • Met het openbaar vervoer
  Er zijn geen frequente busverbindingen naar het domein voorzien. Wel kun je gebruik maken van het systeem van de Belbus. Vanuit het treinstation in Mol of Balen kan je de Belbus nemen die je recht naar Most-Keiheuvel leidt.
 • Met de auto
  • Vanuit Antwerpen
   Neem de E313 richting Hasselt tot de splitsing met de E34 (Eindhoven-Turnhout). Neem de afrit Oud Turnhout – Retie. Vandaaruit volg je de rechte baan Retie-Dessel-Mol-Balen tot aan de Markt in Balen. Aan de Markt vind je aan de linkerkant een bruine wegwijzer 'Keiheuvel': je slaat linksaf en volgt verder de bruine wegwijzers 'Keiheuvel'. Na een 4-tal kilometer vind je het gebied Most-Keiheuvel.
  • Vanuit Hasselt
   Neem de E313 richting Antwerpen afrit Geel-Mol. Vanuit Geel volg je de wegwijzers 'Mol' (via de Ring). Aangekomen in Mol, draai je rechtsaf richting Balen. Je rijdt verder tot aan de Markt van Balen. Aan de Markt vind je aan de linkerkant een bruine wegwijzer 'Keiheuvel': je slaat linksaf en volgt verder de bruine wegwijzers 'Keiheuvel'. Na een 4-tal kilometer vind je het gebied Most- Keiheuvel.

 

 • Fietsknooppunten 59 en 60 
 • Wandelknooppunten Kempense Landduinen 4 (De Most) en 7-8 (Keiheuvel)

Meer info

Agentschap voor Natuur en Bos

Regio Netebronnen - Zuiderkempen

Parklaan 49 bus 1

2300 Turnhout

tel: 03/224 62 62

e-mail ant.anb@vlaanderen.be 

www.natuurenbos.be/demost 

Openingsuren & contact

Dienst toerisme

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
toerisme@balen.be

Waar?

Balen (Keiheuvel)
De Most
Toon op stratenplan
Naar top