logo print  logo ocmw print

Molens, Hoolstmolen

Hoolstmolen

De watermolen van Hoolst werd waarschijnlijk in de 13de eeuw opgericht en is misschien wel de oudste molen van Balen. Hij zou er al gestaan hebben vóór het eigenlijke dorp Balen. Het is een onderslagmolen met een volledig ijzeren waterrad. Dit rad heeft een bijzondere dubbele functie: enerzijds drijft het de graanmolen en anderzijds de olieslagmolen waarmee zaden geplet worden tot smout. Beide molens worden dus aangedreven door één waterrad, wat uniek is in de wereld.

De oudste officiële vermelding van de molen dateert uit 1289. Mogelijk bestond de molen al in 1223, aangezien de abdij van Corbie in dat jaar een niet nader bepaalde watermolen toevertrouwde aan de voogd van Mol. Uit verschillende documenten blijkt dat deze molen de banmolen van Balen was. Omwonenden waren dus verplicht hun graan op deze molen te malen.

Doorheen de geschiedenis werd de molen meerdere malen hersteld of verbouwd. Het huidige molengebouw was oorspronkelijk van hout en had vroeger twee houten raderen. In 1911 schakelde men over naar één rad.

Bij gebrek aan voldoende graan legde men de molen in 1967 stil. Dankzij de vrijwilligersvereniging de Molenvrienden Balen-Olmen, werd hij grondig gerestaureerd in 1987-1988. Op 4 juli 1984 mochten de Molenvrienden op Hoolstmolen zelfs het bezoek ontvangen van koning Boudewijn, die een molenbrood en een fles smout aangeboden kreeg. Sinds de herstellingswerken is de molen regelmatig opnieuw in werking.

(Bron: Erfgoed Balen vzw en Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis)

Openingsuren & contact

Dienst toerisme

Open vandaag: 10u - 17u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
toerisme@balen.be
Naar top