Gemeenschapsdienst

ESF

Wat is gemeenschapsdienst?

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voerde de Vlaamse Regering vanaf 2023 de ‘gemeenschapsdienst’ in. De gemeenschapsdienst is een bijzondere vorm van werkervaringsstage (WES) waarbij een werkzoekende competentieversterkende ervaring kan opdoen door kleinschalige taken uit te voeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen ter versterking van de eigen generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme.


ESF-project - Opstart Gemeenschapsdienst bij lokale besturen

Lokaal bestuur Balen wil meer kwetsbare mensen aan een duurzame job helpen. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan Balen haar interne werking rond leertewerkstelling versterken. Zo willen we meer leerwerkplekken aanbieden en de begeleiding van de werkzoekenden verbeteren.

Concreet voor gemeenschapsdienst voorziet lokaal bestuur Balen 18 extra leerwerkplekken binnen diverse diensten van het lokaal bestuur. Hiervoor volgden 10 personeelsleden een mentoropleiding.
 
Vanuit de Europese Unie (WSE/ESF) worden hiervoor aan het lokaal bestuur Balen financiële middelen ter beschikking gesteld ten bedrage van 44.381,06 euro.

Openingsuren & contact

Den Travoo

Open vandaag: 9u - 16u
adres
Gasthuisstraat 672490 Balen
tel.
014/74 43 43
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top