Vastgoedinformatieplatform (VIP)

(c) Vlaanderen

Het Vastgoedinformatieplatform is  op 3 oktober 2022 gestart met een eerste basisversie voor een beperkt aantal gemeenten en zal tot in januari 2024 nog verdere functionaliteiten ontwikkelen. 

Gemeente Balen heeft op 3 oktober 2022 het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik genomen. Hierdoor kunnen er geen aanvragen meer gebeuren via het E-loket van de gemeente Balen.

Hou er dus best rekening mee dat er in de beginfase eventueel nog verbeterpunten kunnen zijn. U kunt uw vragen en opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform steeds richten aan Vlaanderen via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle Vlaamse gemeenten het Vastgoedinformatieplatform verplicht gebruiken.  

Voor u als vastgoedmakelaar of notaris betekent dit dat we vanaf 3 oktober 2022 enkel nog aanvragen vastgoedinformatie zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vastgoedinformatieplatform webportaal, voor notarissen via de toepassing de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. 

Indien een aanvraag ons vanaf 3 oktober 2022 toch op de oude manier (webloket gemeente Balen) bereikt, zullen we u steeds doorverwijzen naar het Vastgoedinformatieplatform. 

Eventuele lopende aanvragen zullen nog op de oude manier verder afgehandeld worden. 

Wat wijzigt er? 

  • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in eerste fase. Enkel voor aanvragen die via Realsmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vastgoedinformatieplatform inning gebeuren.
  • De betaling voor niet-RealSmart gebruikers gebeurt per overschrijving na aflevering van het dossier. U zal de factuur ontvangen op het door u ingevuld facturatie e-mailadres bij de aanvraag.
  • Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl. 75 euro per kadastraal perceel (capakey). Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze. 
  • Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden. 
  • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
  • Gelieve ermee rekening te houden dat de maximale aflevertermijn 30 dagen bedraagt. Doorgaans verloopt dit sneller.
  • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
  • Zoals in onze huidige werking zal u geen apart plannen- en vergunningenregister en vastgoedinformatie kunnen aanvragen. Een aanvraagdossier zal steeds alle inlichtingen bevatten.
  • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente Balen bronhouder is, kunt u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinformatieplatform@balen.be.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen.
Meer informatie over het Vastgoedinformatieplatform vindt u hier.
Op deze pagina kunt u op elk moment volgen welke gemeenten er reeds aangesloten zijn. 

Openingsuren & contact

Dienst Wonen

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 83
e-mail
wonen@balen.be
Naar top