Gemeentelijke totaalrenovatiebonus voor huurwoningen

Wie energiebesparende ingrepen uitvoert aan zijn huurwoning kan bij de gemeente een aanvullende premie aanvragen, bovenop de totaalrenovatiebonus van netbeheerder Fluvius. Hiermee wil het gemeentebestuur het aanbod aan kwaliteitsvolle en energiezuinige betaalbare huurwoningen in Balen verhogen. Deze maatregel past ook in het engagement dat de gemeente is aangegaan in het kader van het Burgemeesterconvenant 2030, om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 30% te doen dalen.


Aanvullende premie

Er bestaan heel wat subsidies voor energiebesparende maatregelen, maar huurwoningen vallen hierbij meestal uit de boot. Om eigenaars van huurwoningen te overhalen om energiebesparende ingrepen uit te voeren, kunnen zij van 1 juni 2020 t.e.m. 31 december 2025 onder bepaalde voorwaarden (zie onder) bij de gemeente een aanvullende premie aanvragen. Deze premie bedraagt 1.250 euro voor een zelfstandige woning en 625 euro voor een woning die deel uitmaakt van een meergezinswoning (appartement).


Bovenop totaalrenovatiebonus Fluvius

Deze premie komt bovenop de totaalrenovatiebonus van Fluvius. De netbeheerder kent deze bonus toe nadat er binnen een periode van 5 jaar minstens 3 energiebesparende maatregelen werden uitgevoerd, te kiezen uit deze lijst: dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie (buitenkant, binnenkant of via de spouw), vloer- of kelderplafondisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem.

Voor wie

De belanghebbenden die op het grondgebied van de gemeente Balen een huurwoning energetisch renoveren en hiervoor een totaalrenovatiebonus vanuit Fluvius kregen toegekend

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op de gemeentelijke aanvullende premie, moet de aanvrager voldoen aan een aantal voorwaarden (zie volledig reglement bij 'downloads' hieronder):

 • De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Balen
 • Fluvius keerde in 2019 of later een totaalrenovatiebonus uit voor de huurwoning. De aanvrager moet deze bonus van Fluvius ontvangen hebben vooraleer hij de aanvullende gemeentelijke premie kan aanvragen
 • Er moet voor de woning een geregistreerde huurovereenkomst voorgelegd worden, waar op het moment van de aanvraag nog uitvoering aan gegeven wordt
 • De aanvullende premie wordt slechts éénmaal per adres toegekend
 • De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Dit kan zowel de eigenaar-verhuurder zijn, als de huurder van de woning (als de eigenaar-verhuurder akkoord gaat).

Als de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, kan de uitbetaling van de premie geweigerd of uitgesteld worden. Het schepencollege brengt de aanvrager in dat geval schriftelijk op de hoogte

Hoe aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier in via het e-loket. Een papieren formulier is te verkrijgen bij de milieudienst in het gemeentehuis.
 • Voeg de gevraagde bijlagen toe:
  • Gedateerd bericht tot uitbetaling van de totaalrenovatiebonus door Fluvius met het dossiernummer
  • Geregistreerde huurovereenkomst voor de woning die loopt op het moment van aanvraag
  • Bewijs dat uitvoering wordt gegeven aan het geregistreerde huurcontract op het moment van de premie-aanvraag

Afhandeling

 • De aanvullende premie wordt toegekend in volgorde van aanvraagdatum en zolang het budget dat hiervoor opgenomen is in de begroting strekt (10.200 euro per jaar)
 • De aanvullende premie wordt uitbetaald binnen een redelijke termijn na het indienen van het aanvraagformulier en na beslissing van het schepencollege

Reglement

Zie 'downloads' hieronder

E-loket

 • Aanvraag gemeentelijke totaalrenovatiebonus voor huurwoningen

  Formulier

Openingsuren & contact

Milieudienst

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top