Info: Nieuwe inschrijving in een Balense school voor het schooljaar 2023-2024? Eerst aanmelden!

Aanmelding scholen Balen (c) Shutterstock

Alle nieuwe leerlingen die zich voor het schooljaar 2023-2024 willen inschrijven in gelijk welke Balense kleuter- of lagere school, moeten zich eerst aanmelden via een speciale website.

Waarom eerst aanmelden?
Alle scholen bepalen een maximum aantal leerlingen per klas zodat ze op een comfortabele manier kwalitatief onderwijs kunnen bieden. Daardoor kan het zijn dat een school voor sommige klassen nog vrije plaatsen heeft, en voor andere klassen volzet is. Om te vermijden dat ouders van school naar school moeten lopen om hun kind te laten inschrijven, is er (naar het voorbeeld van de gemeente Mol) voor gekozen om nieuwe leerlingen eerst aan te melden. Op deze manier krijgen ouders een overzicht in welke school ze hun kind(eren) kunnen inschrijven in mei (vooraleer de vrije inschrijving in juni start).

Enkel voor nieuwe leerlingen
Dit nieuwe aanmeldingssysteem geldt dus enkel voor leerlingen die voor de eerste keer in een bepaalde (Balense) school moeten worden ingeschreven (dus niet voor de bestaande leerlingen die al school lopen in die school). Uitzondering is de kleuterschool van Wezel ('t Wit Scholeke in de Sportlaan): meer daarover hierna. 

Het aanmelden geldt dus voor:
• kinderen geboren in 2021
• of kinderen geboren vóór 2021 maar nog nooit ingeschreven in een Balense school
• of je wil graag een andere (Balense) school voor je kind

Online aanmelden
Alle Balense scholen werken met dit centraal systeem, zowel het gemeentelijk, het vrij als het gemeenschapsonderwijs. Deze aanmelding kan via het aanmeldingsformulier op een speciale website dat online komt tijdens de aanmeldingsperiode. Daar kan je laten weten op welke school je je kind het liefst wil inschrijven.

Er zijn twee aanmeldingsperiodes:

1) aanmeldingsperiode voorrangsgroep:
van 9 januari (start: 9 uur ‘s morgens) tot en met 24 januari 2023 (einde: 12 uur ‘s middags)
• voor ouders met kinderen die al broers of zussen op die school hebben
• voor kinderen van schoolpersoneel

2) Aanmeldingsperiode voor iedereen:
van 28 februari (start: 9 uur ‘s morgens) tot en met 21 maart 2023 (einde: 12 uur ‘s middags)
• voor ouders met een kind geboren in 2021
• voor ouders die een andere school kiezen voor hun kind
• voor ouders met een kind geboren vóór 2021 en die nog niet inschreven is in een Balense school

Je haasten is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden is immers niet van belang voor de uiteindelijke plaatsverdeling. Het is belangrijker dat je tijdig (dus tijdens de juiste aanmeldingsperiode) je aanmelding doet. 

Uitzondering: kleuterschool Wezel
Opgelet: de kleuterschool uit de Sportlaan in Balen-Wezel (’t Wit Scholeke) werkt met het aanmeldingssysteem van de gemeente Mol, omdat de hoofdschool gelegen is in Mol (Wezel). Daarvoor moet je aanmelden via www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

Voor wie

• kinderen geboren in 2021
• kind geboren vóór 2021 en nog niet ingeschreven in een Balense school
• als je je kind wil inschrijven in een andere (Balense) school dan de huidige school

Hoe aanvragen

Hier vind je stap voor stap hoe je moet aanmelden en later inschrijven voor een Balense school. 


Stap 1: Kies meerdere scholen

Maak voor jezelf en je kind verschillende schoolkeuzes: welke school wil je het liefst? En als daar geen plaats meer zou zijn: wat zijn dan je tweede, derde en volgende keuzes? Het is best om meerdere scholen te kiezen. Het systeem houdt zoveel mogelijk rekening met de eerste keuze, maar het gebeurt dat scholen meer aanmeldingen voor bepaalde klassen krijgen dan dat er vrije plaatsen zijn.

Het overzicht van de vrije plaatsen komt vóór de start van de aanmeldingsperiode op de website www.balen.be/aanmeldenscholen. Als de klas of het leerjaar al volzet is bij de start van de aanmeldingsperiode, staat ernaast ‘0’. Dat betekent dat er geen vrije plaatsen zijn. Als je je kind voor deze klas aanmeldt, komt hij of zij op de wachtlijst.

Wanneer je slechts kiest voor één school zonder vrije plaatsen, kan je kind niet worden ingeschreven. Je moet dan wachten op de volgende aanmeldingsperiode of de vrije inschrijvingsperiode. Je bent dan niet zeker dat je kind in die school terecht kan.

Hier vind je een overzicht van alle kleuter- en lagere scholen in onze gemeente. Aan de hand van het kaartje kan je bekijken welke school het dichtste bij je thuis is gelegen.


Stap 2: Meld je kind aan op de website

Als je schoolkeuzes vastliggen, surf je tijdens de aanmeldingsperiode naar www.balen.be/aanmeldenscholen.

Aanmeldingsperiode voorrangsgroep:
van 9 januari (start: 9 uur ‘s morgens) tot en met 24 januari 2023 (einde: 12 uur ‘s middags)
• voor ouders met kinderen die al broers of zussen op die school hebben
• voor kinderen van schoolpersoneel

Aanmeldingsperiode voor iedereen:
van 28 februari (start: 9 uur ‘s morgens) tot en met 21 maart 2023 (einde: 12 uur ‘s middags)
• voor ouders met een kind geboren in 2021
• voor ouders die een andere school kiezen voor hun kind
• voor ouders met een kind geboren vóór 2021 en die nog niet inschreven is in een Balense school

Je haasten is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je het maar binnen de juiste aanmeldingsperiode doet.

Heb je zelf geen computer of internet? Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen. De lijst vind je op pagina 15 van de infobrochure (zie 'downloads').

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Deze bevestiging geldt als bewijs dat je kind geldig is aangemeld (dit is nog geen schooltoewijzing, zie daarvoor stap 3). Krijg je deze bevestiging niet? Check dan je SPAM-box. Is ook daar niets terug te vinden, dan is er mogelijk iets mis gegaan. Neem dan contact op met de dienst onderwijs en gezin (de contactgegevens vind je op de voorpagina van deze brochure).


Stap 3: Je ontvangt een schooltoewijzing

We informeren je waar en wanneer je je kind kan inschrijven via een schooltoewijzing. Dit zal de school van eerste keuze zijn als daar voldoende plaats is. Als er in die school niet genoeg plaats is voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit één van je andere keuzes zijn.

• Ouders uit de voorrangsgroep > je ontvangt de e-mail met de schooltoewijzing op 26 januari 2023
• Ouders uit de niet-voorrangsgroep > je ontvangt de e-mail met de schooltoewijzing op 21 april 2023

Stap 4: Schrijf je kind in op school

Maak een afspraak met de school die je toegewezen is, om je kind definitief in te schrijven. Een inschrijving is immers pas definitief wanneer je als ouder je handtekening zet op een leerlingenfiche. Je verklaart je akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project. De scholen ontvangen de lijst van leerlingen die zich hebben aangemeld en die men kan inschrijven (toegewezen leerlingen). Maak gebruik van de inschrijvingsperiode, want nadien geldt de voorrang niet meer en vervalt de aanmelding.

Voor de inschrijving breng je mee:
• de e-mail van schooltoewijzing
• een officieel document met de naam en geboortedatum van je kind (bv. Kids-ID of ISI+-kaart)
• de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft

Indien van toepassing breng je extra mee:
• een bewijs van je nieuwe adres
• een bewijs van schooltoeslag
• een verslag of gemotiveerd verslag buitengewoon onderwijs van CLB

Inschrijvingsperiode voorrangsgroep: van 27 januari tot en met 17 februari 2023
Inschrijvingsperiode voor iedereen: van 24 april tot en met 15 mei 2023
Vrije inschrijvingsperiode: vanaf 23 mei 2023

Eens je kind ingeschreven is, blijft het ook de volgende schooljaren ingeschreven in de school. Je hoeft dit dus niet elk schooljaar te herhalen.

Naar top