Nieuw subsidiereglement voor sportverenigingen én talentvolle sporters

dinsdag 08 september 2020
Vanaf 2020 past het gemeentebestuur een nieuw subsidiereglement toe. Naast sportverenigingen kunnen nu ook individuele talentvolle sporters jaarlijks subsidies aanvragen. Op dinsdag 22 september is hierover een infoavond in VC De Kruierie. Schrijf vooraf in.

Je vindt de nieuwe subsidiereglementen op www.balen.be/sportsubsidies. Lees daar bij 'downloads' eerst het begeleidend schrijven. Daarin vind je het stappenplan dat je moet volgen om subsidies aan te vragen.


Dossier indienen vóór 15 oktober

Het dossier is enkel geldig als het ingediend wordt vóór 15 oktober 2020. Dit kan op twee manieren:

  1. Je bezorgt het dossier tegen ontvangstbewijs op het bureau van de sportdienst (Hoolsterberg 36) of aan de balie in vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1) en dit TIJDENS de openingsuren. Het is niét mogelijk om formulieren af te geven aan de zaalwachters of aan de mensen van de cafetaria. Het is eveneens niét mogelijk om formulieren per post op te sturen.
  2. Je kan de formulieren downloaden op www.balen.be/sportsubsidies en deze ingevuld digitaal bezorgen aan sportsubsidies@balen.be, met de vraag tot ontvangstbevestiging. Pas wanneer je een ontvangstbevestiging hebt gekregen, is het dossier effectief ontvangen.


Schrijf in voor infoavond (22 sep)

Op dinsdag 22 september licht de sportdienst het nieuwe subsidiereglement toe op een infoavond in VC De Kruierie. Er zijn twee sessies: van 18u30-19u30 en 19u30-20u30. Omdat door het coronavirus het aantal aanwezigen beperkt is, worden er slechts 2 personen per club toegelaten. Op voorhand inschrijven is verplicht, dit kan via het e-loket of bij de sportdienst in sportcomplex Bleukens.

Nieuwsoverzicht
Sportsubsidies

Contact

Sportdienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
adres
Hoolsterberg 362490 Balen
tel.
014/74 41 51
e-mail
sportdienst@balen.be
Naar top