logo print  logo ocmw print

Wij laten onze verenigingen niet in de steek! Jij toch ook niet?

woensdag 02 september 2020
De gemeente Balen blijft de verenigingen ondersteunen. Ook dit jaar krijgen ze hun subsidies, met daarnaast compensatie voor extra corona-onkosten en een aanmoedigingspremie om stilaan activiteiten veilig terug op te starten. Ook jij kan je vereniging steunen door je lidmaatschap te vernieuwen.

De gemeente Balen zal het verenigingsleven blijven ondersteunen. Zo zullen de verenigingen ook voor dit jaar hun subsidies ontvangen (zelfs al staan daar niet dezelfde activiteiten tegenover als in de vorige jaren). Daarnaast zullen de verenigingen ook gecompenseerd worden voor de extra maatregelen die ze hebben moeten nemen om hun activiteiten coronaproof te laten doorgaan. Ook zal er nog een extra tegemoetkoming zijn om de verenigingen aan te moedigen om stilaan hun activiteiten weer op te starten en deze op een veilige manier te laten verlopen.

Tegelijk roepen wij elke Balenaar op om het lidmaatschap van z’n vereniging terug te vernieuwen. Op deze manier geef je hen ook extra steun, net nu de verenigingen het zo hard nodig hebben.


Duwtje in de rug voor al onze verenigingen

Deze ondersteuning voor de verenigingen is overeengekomen in overleg met alle fracties van de gemeenteraad.

Een deel van deze subsidies komt van de Vlaamse overheid die voor jeugd, cultuur en sport extra middelen heeft vrijgemaakt per gemeente. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om hiermee niet alleen de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te ondersteunen, maar ook de senioren- en milieuverenigingen en de verenigingen voor personen met een beperking. Zo kunnen wij het rijke verenigingsleven van onze gemeente in al zijn facetten een duwtje in de rug geven.

Momenteel worden de ondersteuningsmaatregelen concreet uitgewerkt en deze zullen in de loop van het najaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De adviesraden en verenigingen zullen daar ook van op de hoogte worden gebracht.


Coronaproof, met ondersteuning

De gemeentelijke veiligheidsdienst geeft onze Balense verenigingen en organisatoren de nodige informatie en richtlijnen hoe ze hun activiteiten coronaproof kunnen organiseren. Verschillende vrijetijdssectoren hebben protocollen opgesteld hoe je activiteiten veilig kan laten verlopen.

We hopen uiteraard dat het virus niet meer opflakkert en dat we stilaan terug een leuke vrije tijd kunnen doormaken. Het zal op een aangepaste manier zijn, maar het rijke en actieve verenigingsleven mag niet stilvallen. Zowel de grote als de kleine evenementen moeten op een veilige manier in de toekomst ook in Balen kunnen blijven doorgaan.

Nieuwsoverzicht
Verenigingen

Contact

Vrijetijdscentrum De Kruierie

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top