logo print  logo ocmw print

Balen zit in waarschuwingsfase met coronabesmettingen

dinsdag 01 september 2020
Er zijn de afgelopen week weer enkele coronabesmettingen bijgekomen in onze gemeente waardoor we boven de waarschuwingsdrempel zitten. Door de snelle reactie van de huisartsen, de gemeentelijke crisiscel en onze lokale contactopsporing proberen we de verdere verspreiding in te perken.

In de tabellen van Sciensano heeft onze gemeente de de waarschuwingsdrempel van 20 gevallen per 100.000 inwoners overschreden. De cijfers lijken vrij laag, maar dit zijn enkel de besmettingen die gekend zijn. We weten dat de tweede coronagolf vooral de jongere generatie treft en deze vertonen veel minder vaak de ziektesymptomen. Daardoor kunnen ze wel besmet zijn, maar er zich niet van bewust zijn dat toch andere mensen (en dus ook de oudere generatie die veel gevoeliger is voor het virus) toch besmetten. Deze verspreiding hebben we niet in de hand. Van de gekende besmettingen worden de risico-contacten door onze lokale contactopsporing en de Vlaamse contactopsporing in kaart gebracht en gecontacteerd. Zo proberen we de verdere verspreiding te kunnen inperken.

Ongerustheid niet nodig, alert blijven wel

Grote ongerustheid is nog niet nodig, maar deze hele situatie toont wel aan dat we alert moeten blijven. De beslissing om de kermissen van Olmen en Hulsen niet te laten doorgaan, is ook met deze evolutie van de coronacijfers in onze gemeente genomen: de laatste besmettingen situeerden zich allemaal in Olmen en Hulsen. Op dat moment moest de crisiscel beslissen of ze dit risico zouden nemen of niet. We kennen de cijfers van de andere gemeenten niet, maar elke gemeente moet op basis van de eigen cijfers de nodige maatregelen nemen die zij nodig en verantwoord achten om het coronavirus te bestrijden.

Experts wezen er daarnaast ook op dat de volgende weken cruciaal gaan zijn: we hopen allemaal dat de heropstart van de scholen (weliswaar met de nodige veiligheidsmaatregelen) en de terugkomst van de vakantiegangers (die hopelijk allemaal hun burgerzin tonen en zich laten testen als ze uit risicogebied komen) geen grote invloed op de coronacijfers gaan hebben.

Rekenen op burgerzin van terugkerende vakantiegangers

Van de afgelopen maand waren er ook in Balen opvallend veel positieve coronatesten van vakantiegangers die terugkwamen uit een rode of oranje zone. Veelal vertoonden ze zelf geen symptomen, maar dankzij hun goede burgerzin lieten zich toch testen. We kunnen deze houding alleen maar toejuichen. Ze hebben hun verantwoordelijk genomen en er niet lichtzinnig mee omgegaan. En daardoor kunnen we verdere besmettingen voorkomen. We roepen alle vakantiegangers uit een rode of oranje zone dan ook op om direct bij thuiskomst contact op te nemen met hun huisarts, ook al vertoon je geen symptomen.

Overleg met kermiskramers

Er is ook overleg geweest met een delegatie van de kermiskramers. Daarin werd hen de beslissing van de crisiscel toegelicht. Zij kregen ook te horen dat dit niet wil zeggen dat we alle kermissen annuleren. We bekijken op basis van de cijfers van dat moment of het raadzaam is om een heel dorp of hele gemeenschap te laten samenkomen.

Het is ook niet zo dat er geen activiteiten meer mogen doorgaan. Er zijn verschillende organisatoren in onze gemeente bezig om zeer kleinschalige activiteiten op poten te zetten (geen grote buurt- of dorpsfeesten). Dit gebeurt in overleg met de gemeentelijke veiligheidsdienst en na goedkeuring door de crisiscel, zodat ze op een verantwoorde manier en met de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen plaatsvinden.

Nieuwsoverzicht
Waarschuwingsdrempel overschreden in Balen

Contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top