logo print  logo ocmw print

Voorzichtig met berichten over ‘mogelijke’ coronabesmettingen

vrijdag 07 augustus 2020
We roepen op om terughoudend te zijn om zelf te berichten over een ‘mogelijke’ coronabesmetting. De laatste tijd worden er vooral uit voorzorg veel coronatesten uitgevoerd. Zo'n 98,8% test immers negatief. Een fout bericht over wzc Ter Vest veroorzaakte onnodige ongerustheid bij bewoners en familie.

Nu meer testen, niet noodzakelijk meer besmettingen

In tegenstelling tot de eerste uitbraak van het coronavirus kunnen huisartsen nu wel meer coronatesten laten uitvoeren. Verenigingen, organisaties en bedrijven communiceren daar vaak open over, maar dat wil niet zeggen dat er ook effectief een coronabesmetting is. Deze testen worden vooral gedaan uit voorzorg, omdat er een ‘mogelijk risicovol’ contact geweest is met een positief geteste persoon (langer dan 15 minuten in diens directe omgeving). De meeste van deze testen zijn (gelukkig) negatief (98,8% volgens cijfers ziekenhuis Mol). Het is dus ongepast om uit het hoge aantal testen de foute conclusie te trekken dat er meer besmettingen zijn, laat staan een uitbraak. 

Onnodige ongerustheid bij bewoners en familieleden woonzorgcentrum Ter Vest

Zo is er afgelopen week op sociale media onterecht het bericht verschenen dat er een corona-uitbraak was in woonzorgcentrum Ter Vest. Wat was er aan de hand? Een bewoner werd opgenomen in het ziekenhuis en testte bij opname negatief op de coronatest. Tijdens de ziekenopname zag men op een longfoto iets dat ‘mogelijk’ kon wijzen op een coronabesmetting enkele weken terug. Het woonzorgcentrum werd direct op de hoogte gebracht en daar werd onmiddellijk spoedoverleg gehouden met artsen en leidinggevenden, in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Omdat men geen risico wilde nemen, heeft men uit voorzorg direct maatregelen genomen in de betrokken woning van de bewoner (woonzorgcentrum bestaat uit zes aparte woningen waarin de bewoners momenteel ook apart in hun ‘bubbel’ verblijven). Over deze aanpak werd open gecommuniceerd met de betrokken bewoners, hun familieleden en het personeel van het woonzorgcentrum. Deze informatie werd op sociale media echter foutief omgevormd naar een corona-uitbraak in het woonzorgcentrum. Dit heeft veel ongerustheid doen ontstaan bij iedereen die betrokken is bij het woonzorgcentrum, ook bij de familieleden van de bewoners van de andere woningen.

Alle uitslagen van de coronatesten bleken negatief te zien. Op basis van deze gegevens en de verdere opvolging door personeel en artsen, heeft de behandelende arts geconcludeerd dat er (gelukkig) geen besmetting aanwezig is geweest in het woonzorgcentrum.

Het woonzorgcentrum betreurt dat de open communicatie over de snelle aanpak en de voorzorgsmaatregelen misbruikt is op sociale media om een foutief beeld te geven. Het heeft bij veel mensen voor onnodige paniek gezorgd. En het zet de snelle en efficiënte aanpak van het volledige team van het woonzorgcentrum onterecht in een slecht daglicht.

Spring behoedzaam om met coronaberichtgeving

We willen dan ook oproepen om niet zomaar berichten over ‘mogelijke’ coronabesmettingen te verspreiden via sociale media. Laat de betrokken instelling en medische begeleiding hun werk doen: zij nemen uit voorzorg maatregelen. En als er effectief sprake is van een besmetting, worden er ook nog de nodige bijkomende maatregelen getroffen.

Omdat er nu meer getest wordt dan voorheen, wil dit niet zeggen dat er ook meer besmettingen zijn.

Nieuwsoverzicht
Foute berichten zorgen voor ongerustheid

Contact

Woon- en zorgcentrum Ter Vest

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Rozenstraat 112490 Balen
tel.
014/82 92 40 (ook voor afspraak)
e-mail
rusthuisadministratie@ocmwbalen.be
Naar top