logo print logo ocmw print

Bijkomende maatregelen van provincie ingegaan

woensdag 29 juli 2020
Het gaat hierbij o.a. om de avondklok, het sluiten van horeca (23u), het mondmasker verplicht bij hebben en het dragen op drukke plaatsen, in de horeca met max. 4 personen aan tafel en minstens 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen, registratieplicht, alleen contactloos sporten in kleine groep.

De politieverordening waarin alle bijkomende maatregelen staan die specifiek gelden voor de provincie Antwerpen, is zopas gepubliceerd (zie bij downloads). Daarin staan de extra maatregelen die de afgelopen dagen werden aangekondigd, alsook enkele verduidelijkingen, o.a. over het dragen van het mondmasker, de avondklok, de horeca en het sporten. Deze maatregelen gaan officieel in vanaf dit moment. 

 1. Avondklok tussen 23u30 en 6u, horeca sluit om 23u

  Je mag je dus niet buitenshuis begeven tijdens die uren. Uitzonderen zijn:
     • essentiële verplaatsingen die je niet kan uitstellen om dringende medische redenen
     • verplaatsingen van en naar het werk
     • bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie.
  Hiermee wil men de risicovolle sociale contacten (feestjes e.d.) waarbij de nodige veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd worden, drastisch beperken. De maatregel geldt niet alleen in de directe omgeving van de stad Antwerpen (waar het coronavirus in opgang is), maar ook in de andere delen van de provincie omdat de verspreiding van het virus in de directe omgeving van de stad Antwerpen ook snel uitbreiding neemt.
  Voor de horeca is niet gekozen voor een algemene sluiting (omdat de meeste horecazaken zich goed aan de opgelegde regels houden), maar wordt deze gesloten om 23u, zodat de klanten zeker ook nog de tijd krijgen om vóór 23u30 thuis te zijn. 

 2. Iedereen boven de 12 jaar moet een mondmasker bij zich hebben

  Als je je in de provincie Antwerpen buitenshuis begeeft, moet iedereen boven de 12 jaar een mondmasker (dat mond en neus kan afdekken) bij zich hebben.

 3. Iedereen boven de 12 jaar moet buitenshuis verplicht een mondmasker dragen en op plaatsen waar niet voldoende afstand kan bewaard worden

  Uitzonderingen op deze verplichting zijn:
  • thuis: met je gezinsleden of je eigen beperkte bubbel
  • tijdens het nuttigen van eten en drinken in de horeca (volgens de horecarichtlijnen)
  • tijdens het intensief sporten als deze beoefend wordt in de daartoe voorziene sportinfrastructuur en/of op plaatsen waar er maar heel kort contact is (bv. door snel kruisen of passeren van anderen)
  Het intensief sporten met een mondmasker houdt immers een gezondheidsrisico in, vandaar dat dit niet verplicht is, maar dan moet men wel de nodige afstand bewaren. 

 4. In de horeca maximum met 4 personen aan tafel (of met je gezinsleden)

  Je mag dus op café of restaurant met maximum 4 personen aan tafel zitten, tenzij je huisgezin bestaat uit meer dan 4 personen, want dan mag je met je voltallige huisgezin aan één tafel zitten. 
  In de horeca zit men meestal langdurig kort bij mekaar, vandaar dat met het verkleinen van de gezelschappen tot 4 personen, de kans op besmetting ook verkleint.

 5. In de horeca moet minstens 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen zijn

  Tenzij er tussen de gezelschappen een scheiding is met een plexiwand (of gelijkaardig) van minstens 1,80 meter hoogte. Onderling afstand houden blijft één van de belangrijkste maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. 

 6. Verplichte registratie bij bezoek aan horeca

  Horecaondernemers moeten de contactgegevens (naam, adres, telefoon of e-mail) van hun klanten noteren, gekoppeld aan het moment van bezoek (datum en uur). In de provincie Antwerpen moeten deze per individu genoteerd worden, één per gezelschap volstaat dus niet. Ze mogen dit digitaal of op papier doen. Deze gegevens moeten ze per dag bewaren op een veilige manier en deze gedurende vier weken bijhouden. Daarna moeten ze vernietigd worden. Deze contactgegevens mogen alleen gebruikt worden voor contactopsporing bij een eventuele coronabesmetting. 

 7. Een bezoek aan de markt gebeurt alleen en voor max. 30 minuten

  Hier gelden dus dezelfde regels als voor de winkels: je gaat alleen winkelen, met uitzondering van het gezelschap van je minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is. Marktkramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse,
  zijn verboden. Voor de Vrijdagmarkt van Balen zal een beperking van de tijdsduur geen probleem zijn ;-)

 8. Telethuiswerk wordt verplicht, behalve als dit onmogelijk of onwenselijk is

  Door telethuiswerk beperk je het fysiek contact tussen collega's. Als de nodige afstand niet mogelijk is, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen. 

 9. Alleen contactloos sporten is toegestaan, groepssporten met meer dan 10
  personen is verboden voor sporters boven de 18 jaar

  Bij contactsporten kan de nodige afstand niet gerespecteerd worden. Maar ook bij contactloze sporten in groepsverband is het besmettingsgevaar groter. Bovendien hebben volwassenen een grotere kans om ernstige complicaties op te lopen. Vandaar dat het verboden is om sportactiviteiten uit te oefenen met meer dan tien meerderjarige personen: geen wedstrijden en geen trainingen. Voor jeugdsporten blijven de gelden richtlijnen (protocollen) van kracht.

 10. Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22u en 6u

  Dit verbod geldt o.a. voor nachtwinkels, tankstations en afhaalrestaurants. Alcoholgebruik kan remmingen wegnemen, waardoor mogelijk de nodige afstand niet meer bewaard wordt of er samenscholingen ontstaan.

 11. Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden

  In de openbare ruimte mag je dus niet met meer dan 10 personen samenkomen. Een uitzondering hierop vormen de samenkomsten van minderjarigen bij een begeleide activiteit in de openbare ruimte.

In de stad Antwerpen en directe omgeving gelden nog extra maatregelen: het gaat hier o.m. om het sluiten van fitnesscentra en feestzalen, het verbod op kermissen, feesten en evenementen. Elke lokale overheid mag ook nog bijkomende maatregelen nemen om de opflakkering van het virus tegen te gaan. 

Boetes tot 1.600 euro of 14 dagen gevangenis

Wie deze maatregelen overtreedt, riskeert een boete tot 1.600 euro of een gevangenisstraf van 14 dagen. Binnen onze politiezone (Balen - Dessel - Mol) werd eerder al beslist om op vlak van handhaving prioriteit te geven aan risicosituaties. 

Maatregelen boven die van de Nationale Veiligheidsraad

Deze maatregelen gelden voor de hele provincie Antwerpen en komen bovenop de federale maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, die eveneens vandaag zijn ingegaan. Meer info.

Nieuwsoverzicht
Verduidelijking provinciale maatregelen 29 juli 2020

Contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top