logo print  logo ocmw print

Vanaf zondag 26 juli: verstrenging coronamaatregelen

zaterdag 25 juli 2020
De provinciegouverneur neemt extra maatregelen om de opflakkering van het virus in onze provincie in te dijken. Zo wordt o.a. de bubbel verkleind tot 10, is er een samenscholingsverbod van meer dan 10 personen en wordt gevraagd om privéfeesten te annuleren. De politie zal hierop toezien.

Burgemeester Johan Leysen zal op vraag van de provinciegouverneur vanaf zondag 26 juli een aantal bijkomende strenge coronamaatregelen nemen via een burgemeestersbesluit. De bedoeling is om de opflakkering van het coronavirus in onze regio tijdig in te dijken, nu het nog kan. Op deze manier kan een nieuwe lockdown vermeden worden. 

De nieuwe maatregelen zijn een aanvulling op de bestaande maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad. Het is van groot belang dat de sociale contacten dringend moeten ingeperkt worden. De coronagrafiek gaat pijlsnel omhoog. Met deze maatregelen wil de gouverneur het tij keren, nu het nog kan. We vragen iedereen om de maatregelen strikt na te leven en ze niet proberen te omzeilen. 

De volgende maatregelen zullen ook in onze gemeente van toepassing zijn vanaf zondag 26 juli voor een periode van minstens 4 weken: 

• Er komt een bubbel van 10 vaste personen per gezin voor de volgende 4 weken.

Deze komt in de plaats van de wisselende bubbel van 15 personen per individu. De 10 vaste contactpersonen gelden dus per gezin, niet meer per individu. Je eigen gezinsleden tellen niet mee in die lijst van 10. Het gaat hier over de privécontacten buiten het gezin, dus niet de contacten via werk, sportclub, kinderopvang of jongerenkamp. Deze laatste contacten zijn allemaal geregeld via protocollen en richtlijnen waarop makkelijker controle en toezicht op mogelijk is en waarbij ook al een registratieplicht geldt. Voor privécontacten is dat niet altijd het geval, vandaar deze bijsturing. 

De gouverneur vraagt ook om de contactgegevens van die 10 vaste personen te noteren. Dit is belangrijk voor de contactopvolging bij een eventuele besmetting. Maar het maakt het voor jezelf en je gezin ook duidelijker om buiten deze bubbel geen extra personen meer te zien. 

• Respecteer ook anderhalve meter afstand binnen je sociale bubbel van 10 personen. 

Dit verschilt van de afstandsregels met de vroegere sociale weekbubbel. Alleen met huisgenoten hoef je de afstand niet te bewaren.

• Stel alle privéfeesten uit aub

Feestjes in de privésfeer (met familie, vrienden,...) vormen een groot risico om het virus op een snelle manier te verspreiden omdat er vaak op een losse en familiaire manier met mekaar wordt omgesprongen. Vaak wordt er onbewust onvoldoende afstand gehouden. De provinciegouverneur roept dan ook met aandrang op om alle privéfeesten de komende vier weken uit te stellen naar een latere datum. 

• Niemand mag met meer dan 10 personen samenkomen op het openbaar domein. 

De politie zal streng toezien op dit samenscholingsverbod. Het skatepark en het bmx-terrein worden gesloten.

• Het dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar geldt op alle drukke locaties.

Naast de reeds eerder opgelegde locaties heeft de burgemeester van Balen op donderdag 23 juli reeds verplicht om een mondmasker te dragen op recreatiedomein Keiheuvel en het Pakawi Park (de vroegere 'Olmense Zoo'). 

Bijkomende verstrengingen zijn nog mogelijk. 

• Ook mondmaskerplicht op evenementen vanaf 25 bezoekers

De burgemeester heeft deze beslissingen ook in een burgemeestersbesluit gegoten (zie bij downloads), zodat deze ook in de gemeente Balen van toepassing zijn. Daarnaast werd de eerdere beslissing (23 juli) om mondmaskers te verplichten, verstrengd voor evenementen vanaf 25 bezoekers (voorheen was dit 200 bezoekers).   

Nieuwsoverzicht
Verstrenging 26 juli

Contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top