logo print  logo ocmw print

Aankondiging: openbaar onderzoek van het ontwerp Vlaams actieplan voedselverlies en energie uit organisch afval (biomassa)

zaterdag 01 augustus 2020

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en de hernieuwbare energie uit organische afvalstoffen zoals hout, mest en groenafval (de zogenaamde 'biomassa') beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen. In de overgang naar een kringloopeconomie hebben afvalstromen van biomassa en voedsel afkomstig van gezinnen, land- en bosbouw, veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa.

Dit ontwerp is voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM, bij de gemeenten en bij 'downloads' hieronder. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020. Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be.

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top