logo print  logo ocmw print

Gemeente start met aanvullende lokale contactopsporing

donderdag 23 juli 2020
Op verzoek van het crisisteam is gestart met een lokale contactopsporing. Daarnaast werden ook de andere Balense jeugdverenigingen ingelicht over de corona-uitbraak en de maatregelen die zij kunnen nemen. Tot slot is ook een tournee met kleinschalige optredens doorheen Balen 'on hold' gezet.

Lokale contactopsporing

Op initiatief van het gemeentelijk crisisteam zijn maatschappelijk werkers van het ocmw van Balen gestart met lokale contactopsporing, als aanvulling op de contact tracing van de Vlaamse overheid. Zij proberen daarbij nauwgezet de mogelijke risico-contacten van positief geteste personen in kaart te brengen. Vervolgens zullen deze risico-contacten persoonlijk gecontacteerd worden en sterk aangeraden om uit voorzorg in quarantaine te gaan en direct contact op te nemen met de huisarts. Deze is het beste geplaatst om in te schatten in welke mate het contact risicovol genoeg was om bijkomende maatregelen te nemen (zoals bv. thuisquarantaine, coronatest, medisch onderzoek,...). 

Brief aan Balense jeugdverenigingen

Omdat de Balense jeugdverenigingen nauw met mekaar in contact staan, was er bij sommigen ongerustheid ontstaan. Daarop heeft het crisisteam vanuit het overleg deze morgen een brief opgesteld en bezorgd aan alle Balense jeugdverenigingen (zie bij downloads). Daarin worden zij ook gevraagd om mensen die in nauw contact geweest zijn met positief getest personen, direct te isoleren van hun werking en ook daar de huisarts te laten bepalen welke maatregelen verder moeten genomen worden. Verder moeten zij ook afwachten of zij gecontacteerd worden door het contactopsporingsteam. Zij worden ook aangeraden om de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen strikt op te volgen. Verder heeft de burgemeester via die brief ook zijn waardering uitgedrukt voor de inspanningen die de jeugdverenigingen doen om ondanks de strenge regels de Balense jeugd toch nog een leuke zomer te bezorgen. 

Tournee door Balen met kleinschalige optredens on hold

De vrijetijdsdiensten hadden een reeks van kleinschalige optredens gepland doorheen onze gemeente, de 'Anderhalve Meter on Tour'. Het was een coronaproof programma met muziek, comedy, mentalisme, straattheater en familievoorstellingen. Er zou gewerkt worden met vooraf te reserveren tickets en andere coronamaatregelen, zoals o.a. zittend publiek, geen drankverkoop, mondmasker dragen, afstand houden, geen mengeling van bubbels,...

Normaal zou de promotie gisteren (22 juli) gestart zijn, maar deze morgen is binnen het crisisteam beslist om dit programma voorlopig 'on hold' te zetten. In afwachting van de evolutie van het virus en deze lokale uitbraak zal beslist worden over de eventuele definitieve afgelasting. 

Nieuwsoverzicht
Naar top