logo print  logo ocmw print

Verdeling herbruikbare mondmaskers hopelijk begin juni

vrijdag 22 mei 2020
Zoals vorige week ook al meegedeeld, blijven we hopen dat we de herbruikbare mondmaskers van ThinkPink (de borstkankerorganisatie) begin juni kunnen verdelen. Vermoedelijk gaan we de mondmaskers eind mei, begin juni ontvangen. De gemeentediensten staan klaar om ze verder huis-aan-huis te verdelen.

Het gemeentebestuur begrijpt en deelt de frustratie van vele inwoners over de laattijdige levering van de beloofde mondmaskers. Ook als gemeentebestuur zijn we teleurgesteld dat ThinkPink (een organisatie die borstkankerpatiënten ondersteunt) de gemaakte beloftes in verband met de leveringsdatum meermaals heeft bijgestuurd. Bij de bestelling was een levering voorzien na tien werkdagen, wat midden mei inhield. Maar  ook deze organisatie heeft ernstige problemen ondervonden bij hun leveranciers in de chaos die ontstond op de wereldmarkt van mondmaskers tijdens de coronacrisis: grote landen legden beslag op grote voorraden en de kwaliteit van de aangeboden mondmaskers was vaak onduidelijk. 

Leverdatum?

We gaan de mondmaskers van ThinkPink ten vroegste (!) vrijdag 29 mei ontvangen, mogelijk ook pas de week nadien (begin juni). Dit nog allemaal onder voorbehoud. Ook de gemeente Balen heeft tijdens de coronacrisis moeten vaststellen dat onze bestellingen en leveringen van mondmaskers voor de cruciale beroepen die vaak rechtstreeks in contact stonden met corona- en risicopatiënten (huisartsen, zorgverleners uit de woonzorgcentra,...), maar zelden tijdig of soms helemaal niet toekwamen. 

Bestelling bij ThinkPink: betrouwbare organisatie en goed doel

De gemeente Balen was net als onze buurgemeente Mol, één van de eerste gemeenten die mondmaskers voor al haar burgers heeft besteld bij ThinkPink. ThinkPink liet eerder al weten dat in deze coronatijden het niet eenvoudig is om een betrouwbare leverancier te vinden. Dat was ook één van de belangrijkste redenen waarom we voor ThinkPink kozen:

  • ThinkPink gaf vanuit haar ervaring met borstkankerpatiënten aan dat ze als geen andere organisatie weten hoe belangrijk het is om over een 'betrouwbare mondmasker' te beschikken dat voldoet aan de Europese normen. In volle coronacrisis eind april was dat geen evidentie. Dat hebben we zelf bij onze kleinere bestellingen kunnen ondervinden. 
  • ThinkPink kon beroep doen op Europese leveranciers die voldeden aan de Europese normen.
  • ThinkPink beloofde een levertijd van 10 werkdagen (midden mei).
  • Een groot deel van de winst van onze aankoop van deze mondmaskers ging naar ThinkPink (die borstkankerpatiënten ondersteunt), waardoor we rechtstreeks ook een goed doel steunen.

De levering op korte termijn heeft ThinkPink niet kunnen nakomen. Dat frustreert ons ook, maar we blijven erin geloven dat ze ons een betrouwbaar en kwalitatief herbruikbaar mondmasker gaan bezorgen. Wat later dan we zelf hoopten, maar we rekenen op uw geduld.

Uiteraard zijn juridische stappen richting deze goede doel organisatie nogal delicaat. We willen hen niet in financiële problemen brengen. 

Huis-aan-huisverdeling door gemeentelijke diensten

In tussentijd hebben de gemeentelijke diensten niet stil gezeten. Een werkgroep is al enige tijd bezig met een oplijsting te maken per huisnummer voor alle inwoners volgens type mondmasker zoals aangeraden door ThinkPink, namelijk voor mannen boven de 12 jaar een large (L), voor vrouwen boven de 12 jaar een medium (M) en voor kinderen onder de 12 jaar een small (S). De enveloppen zijn ingedeeld per straat en in volgorde van huisnummers (niet overal even en oneven per straatzijde), zodat de levering aan een snel tempo kan gebeuren. Van het moment dat de mondmaskers toekomen zal een team starten met het vullen van deze enveloppen met het juiste aantal en het juist type per huisnummer en gezin. Een ander team start met de bedeling huis-aan-huis van het moment dat er een wijk of gehucht klaar is. 

We hebben ook een oproep geplaatst naar kinderen in co-ouderschap die niet in Balen gedomicilieerd zijn maar er wel vaak verblijven door de regeling van het co-ouderschap. 

Volg bedeling via sociale media

De bedeling zal stelselmatig gebeuren gehucht per gehucht door onze eigen technische dienst. We houden op dat moment iedereen op de hoogte via sociale media over het verloop van deze bedeling, zodat iedereen zijn mondmasker(s) direct uit de brievenbus kan halen. We roepen ook iedereen op om ook uw buren die geen internet of sociale media hebben, hiervan op de hoogte te brengen. 

Verdeling mondmaskers voor medische sector

Tijdens de piek van de coronacrisis (toen er een grote schaarste was aan mondmaskers) heeft de gemeente de Balense zorgverleners uit de medische sector die rechtstreeks in contact konden komen met corona- of risicopatiënten (huisartsen, woonzorgcentra, De Schakel,...) regelmatig bevoorraad met een kleine voorraad mondmaskers vanuit kleine leveringen en bestellingen die we zelf plaatsten. Hiermee wilden we tijdens deze coronapiek vooral diegenen die echt in de vuurlinie stonden zoveel mogelijk ondersteunen. De schaarse voorraad liet echter niet toe om alle zorgverleners van mondmaskers te voorzien. Er moest keuzes gemaakt worden: het mogelijk rechtstreeks contact met corona was daarbij de richtlijn. 

We hebben ook de mondmaskers voor andere zorgverleners (kinesisten, tandartsen, thuisverpleging,...) verdeeld volgens de bepalingen die we kregen vanuit de hogere overheid. 

Nieuwsoverzicht
Mondmaskers ThinkPink begin juni

Contact

Infodienst - communicatie

Open vandaag: 9u - 12u
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 30
e-mail
info@balen.be
Naar top