logo print  logo ocmw print

Oppompverbod omgeving Grote Nete door droogte

woensdag 20 mei 2020
Gouverneur Cathy Berx stelt ook in Balen een captatieverbod in voor het stroomgebied Grote Nete: Keiheuvel, De Most, Vennen, Schoorheide, Scheps, Olmen, Rosselaar, Hulsen. Het waterpeil is er kritisch laag. Er staan boetes op het oppompen van water voor visvijvers en beregenen van velden en tuinen.

Op 20 mei 2020 vaardigde de gouverneur in de provincie een captatieverbod (oppompverbod) uit voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden, waaronder een deel van de omgeving van het stroomgebied Grote Nete. Voor Balen gaat die om de Grote Nete, Rosselaarsloop, Greesloop, Loop van de Hoogstraat, Vosvennenloop, Heiloop, Asbeek, Visbeek, Hanskenselloop, Kleine en Grote Hoofdgracht, Ongelbergsloop, Kerkhovenloop, Brisdilloop, Wolfsdonkenloop en Zweilingsloop. In grote lijnen gaat het over Keiheuvel, De Most, Vennen, Schoorheide, Scheps, Olmen, Rosselaar en Hulsen (zie kaart).

Oppompverbod voor vijvers en tuinen, uitzondering voor drinkwater voor vee en gewasbescherming

In deze gebieden mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren (oppompen) van water als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod gaat in op 21 mei 2020.

Droogte

Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. Het waterpeil is er kritisch laag en de waterkwaliteit neemt af, met mogelijke gezondheidsrisico's voor mens en dier. 

Boetes

Overtredingen van dit verbod kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en/of een geldboete van 208 tot 1.600 euro, zoals bepaald in het politiebesluit. 

Bij downloads vind je:

• politiebesluit van gouverneur Cathy Berx van 20 mei 2020

• bijlage bij politiebesluit met aanduiding van gebieden op plan provincie Antwerpen

• FAQ over de gevolgen van dit captatieverbod

Meer info over de actuele toestand van het captatieverbod op de website van de provincie Antwerpen of bij de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie (diw@provincieantwerpen.be).

Nieuwsoverzicht
Kaart captatieverbod stroomgebieden Grote Nete 21 mei 2020

Contact

Veiligheid

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top