logo print  logo ocmw print

Bekendmaking openbaar onderzoek van het besluit tot voorlopige gehele opheffing van de bescherming als monument van de Hoeve Peeters in Balen

maandag 11 mei 2020

Onderwerp

Op 9 maart 2020 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed het besluit tot voorlopige gehele opheffing van de bescherming als monument van de Hoeve Peeters in Balen. Over die opheffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij belanghebbenden in die periode het opheffingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve opheffing.


Ligging

Hoeve Peeters, Rosselaar 40, 2490 Balen; sectie A, 1050, afd. 1.


Periode

Het openbaar onderzoek loopt van 25 mei 2020 tot en met 23 juni 2020.


Inzage

Zodra het openbaar onderzoek start, vindt u de informatie op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed.

U kan deze documenten ook digitaal raadplegen in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 02/553 18 21.

U kan het besluit tot voorlopige opheffing en het opheffingsdossier komen inkijken bij de dienst Omgeving (Bouwdienst) in het gemeentehuis, Vredelaan 1, 2490 Balen. Het inkijken van het dossier kan enkel na afspraak. U kan een afspraak maken op het nummer 014/74 40 85 of via mail (hoevepeeters@balen.be).


Opmerkingen en bezwaren

Bij voorkeur dient u opmerkingen en bezwaren in via hoevepeeters@balen.be of stuurt u deze per gewone brief naar dienst Omgeving (Bouwdienst), Vredelaan 1, 2490 Balen.

U kan ook opmerkingen en bezwaren afgeven in het gemeentehuis, Vredelaan 1, 2490 Balen, tijdens de openingsuren. Dit kan enkel na afspraak. U kan een afspraak maken op het nummer 014/74 40 85 of via hoevepeeters@balen.be.

Contactpersoon: Ann Verbeeck – 014/74 40 85 – hoevepeeters@balen.be

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top