logo print  logo ocmw print

Betaaltermijn voor provinciebelasting verlengd van 2 naar 4 maanden

vrijdag 03 april 2020

Jaarlijks verstuurt de provincie Antwerpen de aanslagbiljetten voor de algemene provinciebelasting in maart en april. Op deze brief staat een termijn van twee maanden om 39 euro over te schrijven. Het provinciebestuur wil evenwel absoluut voorkomen dat haar inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. Daarom besliste het in navolging van andere overheden om deze betalingstermijn van twee maanden te verlengen naar vier maanden. Als dit uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen bijkomend afspraken maken met de belastingdienst over een afbetalingsplan.


Meest kwetsbare groepen automatisch vrijgesteld

De meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, o.a. rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, zijn zoals altijd automatisch vrijgesteld van provinciale belastingen.


Belasting op bedrijven

De aanslagbiljetten voor de provinciebelasting op de bedrijven worden in principe pas in juni verzonden. De provincie volgt de situatie op de voet en bekijkt hoe ze verder tegemoet kan komen aan de problemen waar veel ondernemers nu mee geconfronteerd worden.


Meer info

Dienst Fiscaliteit provincie Antwerpen, tel. 03/240 53 46 (werkdagen 9u-12u), belastingen@provincieantwerpen.be

Bekijk een lijst met veelgestelde vragen hierover

Nieuwsoverzicht
Naar top