Aanpak van corona is teamwork, niet van één persoon

vrijdag 27 maart 2020
De corona-crisis wordt in onze gemeente sinds 25 februari '20 opgevolgd. De coördinatie is in handen van de gemeentelijke crisiscel. De uitvoering gebeurt door diensten van gemeente, ocmw, brandweer en politie. Voor de burgemeester is dit teamwork. Hij wenst zich hier niet persoonlijk te profileren.

Crisiscel corona

Sinds 9 maart 2020 komt de gemeentelijke crisiscel corona regelmatig samen. Deze crisiscel bestaat uit de burgemeester, de algemeen directeur, het diensthoofd personeel, de noodplanambtenaar en de communicatieambtenaar, aangevuld met deskundigen afhankelijk van het onderwerp. Zij staan regelmatig in overleg met de provinciale crisiscel van de gouverneur. 

Zij coördineren de lokale opvolging van de coronamaatregelen die door de Vlaamse en federale overheid worden uitgevaardigd. Ze bespreken daarbij ook de vragen die komen vanuit de verenigingen, organisatie, ondernemers, zorgverleners, maar ook vragen die telefonisch of via Facebook binnenkomen, of uit de eigen organisatie. De uitvoering gebeurt door verschillende diensten en personen. Je kan hier echt spreken van teamwork. 

De burgemeester werkt mee achter de schermen en is daar fier op al het werk dat vele mensen in soms moeilijke omstandigheden uitvoeren. 

Nieuwsoverzicht
Naar top