logo print  logo ocmw print

Hoe ondersteunt lokale politie Balen-Dessel-Mol gemeente tijdens coronacrisis?

donderdag 26 maart 2020
De lokale politie Balen-Dessel-Mol is voor de drie gemeenten een onmisbare partner in de bestrijding van het coronavirus. De politie werkt zo veel mogelijk sensibiliserend en preventief naar onze inwoners toe. We zijn als gemeentebestuur dankbaar voor deze positieve en ondersteunende aanpak.

De coronacrisis heeft uiteraard ook een zware impact op de werking en de organisatie van de politiezone. Enerzijds garanderen zij de basiswerking, anderzijds zet de politie extra ploegen in om de naleving van de federale richtlijnen te controleren in de drie gemeenten van de politiezone. Bekijk de infografiek bij 'downloads' helemaal onderaan.


Preventieve opvolging

De korpsleiding van de lokale politie Balen-Dessel-Mol volgde de situatie van corona al een tijdje op de voet. Nog voor de afkondiging van de federale maatregelen, namen ze het initiatief om de kijkdagen op 9 en 10 maart in het hoofdcommissariaat voor ruim 500 leerlingen van de 2de graad uit onze basisscholen niet te laten doorgaan. Intern werden de ziektemeldingen extra goed opgevolgd en onder andere maatregelen rond hygiëne gecommuniceerd.


Aanpassing onthaal

Bij de afkondiging van de federale maatregelen op 13 maart werd de dienstverlening op vlak van onthaal vrijwel onmiddellijk aangepast. Het zonaal politieonthaal in de Guido Gezellestraat in Mol werkt voorlopig énkel nog na afspraak. Je maakt een afspraak via de website www.politiebalendesselmol.be of op het nummer 014/33 37 00. Voor dringende meldingen kan je nog steeds terecht op het noodnummer 101 of 112.

In de wijkposten in Dessel en Balen blijf je tijdens de openingsuren welkom zonder afspraak. De onthaalmedewerkers in onze wijkposten zitten achter glas. Wie melding komt maken of aangifte komt doen, komt dus niet rechtstreeks in contact met de onthaalmedewerker.


Aanpassing op het terrein

Naast de gewoonlijke interventieploegen zet de politie nu extra ‘corona-ploegen’ om toepassing en de naleving van de federale maatregelen zo goed mogelijk te controleren in de drie gemeenten van onze politiezone.

De extra corona-ploegen worden ingeschakeld voor:

  • Controles op plaatsen waar in normale omstandigheden veel mensen samenkomen, bijvoorbeeld in stationsomgevingen, op markten, speelterreinen, in de horeca,…
  • Opvolging van binnenkomende meldingen over het niet-naleven van de coronamaatregelen.
  • Extra grenscontroles op de grens met Nederland.
  • Controles bij voedings- en handelszaken.

Tot dusver werd bij de handhaving in bepaalde situaties gekozen voor een sensibiliserende aanpak waarbij de betrokkenen corrigerend aangesproken werden. Deze pragmatische aanpak geniet de voorkeur, maar wanneer nodig en bij manifeste inbreuken treedt de politie strenger op.

Aan het einde van de dienst briefen de corona-ploegen de resultaten van hun patrouilles en aandachtspunten voor de volgende ploegen.


Interne maatregelen

Om de veiligheid en de continuïteit van de dienstverlening te blijven garanderen, moeten er  voldoende man- en vrouwschappen gezond en dus inzetbaar blijven. Het politiekorps neemt dan ook nauwgezette maatregelen om ook de eigen medewerkers te beschermen tegen het coronavirus.

De maximale inzet op het terrein verkleint ook de kans op besmetting op de eigen werkvloer. De operationele medewerkers proberen zo veel mogelijk meldingen af te handelen in openlucht. Voor administratieve medewerkers die van thuis uit kunnen werken, werd telewerk georganiseerd. Uiteraard werden intern ook tal van richtlijnen verspreid en herhaald rond het bewaren van afstand en hygiëne. Vergaderingen die niet uitgesteld kunnen worden, gaan zo veel mogelijk digitaal of telefonisch door.

Een afgevaardigde van de korpsleiding volgt de gemeentelijke crisiscellen in de drie gemeenten op. Op basis van deze vergaderingen bekijkt de politiezone elke dag welke extra maatregelen en inzet nodig zijn.


Up-to-date draaiboek

De politiezone stelde intern één persoon aan die de federale richtlijnen vertaalt naar een draaiboek dat up-to-date blijft, zodat alle teams beschikken over de juiste informatie en een uniforme manier tewerk gaan. In dit  draaiboek staat onder andere een lijst van locaties die per gemeente extra toezicht vereisen, maar ook een pak interne procedures en richtlijnen die moeten gerespecteerd worden in verschillende situaties waar besmettingsgevaar aanwezig is. De richtlijnen veranderen van dag tot dag en soms zelfs van uur tot uur. Iemand die het overzicht bewaart, is dus van groot belang.

Wat betreft de gerechtelijke afhandeling van dossiers werden de nodige afspraken gemaakt met het parket om zich momenteel te concentreren op de meest dringende zaken.


Uitgestrekt grondgebied

De politiezone Balen-Dessel-Mol werkt in drie verschillende gemeenten die gelegen zijn in een uitgestrekt grondgebied. Onze ploegen kunnen onmogelijk overal aanwezig zijn en het is niet haalbaar om controleposten zoals aan de grensovergangen 24 op 24 te bemannen. De politiezone is dan ook enorm dankbaar vast te stellen dat een overgrote meerderheid aan inwoners de maatregelen stipt en met gezond verstand opvolgt. Tot hiertoe zijn het aantal vastgestelde overtredingen minimaal. We hopen dat deze trend zich verder zet, zodat we samen deze coronacrisis zo snel mogelijk de kop kunnen indrukken. Zorg voor jezelf en voor elkaar!


Meer info: Politiezone Balen-Dessel-Mol, 014 33 37 00, www.politiebalendesselmol.be

Nieuwsoverzicht
Ondersteuning politiezone in coronacrisis

Contact

Wijkkantoor politie

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Steegstraat 202490 Balen
tel.
014/333 770
e-mail
wijkbalen@politiebalendesselmol.be
Naar top