logo print  logo ocmw print

Geen openbare zitting gemeenteraad op 31 maart

dinsdag 24 maart 2020

Als gevolg van de coronaproblematiek werd beslist om de ocmw-raad van 31 maart te annuleren, en de agenda van de gemeenteraad van 31 maart te beperken tot één dringend agendapunt:

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Groenonderhoud 2020 door sociale werkplaatsen of programma's voor beschermde arbeid - referentie 2020-009.

De gemeenteraad zal voor dit ene agendapunt worden gehouden in besloten zitting en per e-mail. Er is dus geen openbare zitting van de gemeenteraad op 31 maart.

Nieuwsoverzicht
Naar top