logo print  logo ocmw print

Politie controleert verbod op grensoversteken van en naar Nederland

zaterdag 21 maart 2020
Alle grenzen met Nederland zijn gesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen. De sluiting geldt in beide richtingen en ook voor fietsers en wandelaars. Onze politiezone Balen-Dessel-Mol werkt met een combinatie van vaste controleposten (op wisselende tijdstippen) en politiepatrouilles.

Alle grenzen met Nederland zijn gesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen. Dat heeft de minister van binnenlandse zaken beslist. 

Wie door de politie wordt gecontroleerd, zal de noodzakelijkheid van zijn of haar grensoversteek moeten aantonen. Er gelden zware boetes voor overtredingen. Grensarbeid en co-ouderschap worden beschouwd als toegelaten verplaatsingen. Voeding aankopen kan ook in België én mag dus niet.

De maatregel om de grenzen te sluiten, is bij hoogdringendheid genomen omdat er veel mensen te pas en te onpas de grens passeerden voor niet-noodzakelijke verplaatsingen, waardoor het gevaar om verspreiding van het virus groter werd. Er zijn op dit moment (21 maart 17u30) nog geen richtlijnen hoe je grensarbeid en co-ouderschap kan bewijzen. Wij vermoeden dat dit respectievelijk een attest van je werkgever en een officieel juridisch document gaat zijn waar dit in beschreven staat. Als er meer duidelijkheid over komt, zullen we er hier over communiceren.

Politiecontroles

De politiecontroles zijn – gezien de talrijke taken van de politie in deze crisistijden – onmogelijk 24/24 en volledig fysiek sluitend. We roepen onze inwoners én de inwoners van onze Nederlandse buurgemeenten dan ook op om vanuit het eigen gezond verstand en individuele verantwoordelijkheidszin af te zien van grensoverschrijdende verplaatsingen.

Ook voor fietsers en wandelaars

De grenssluiting geldt ook in Mol-Postel zowel voor de grotere grensovergangen Reuselseweg en Eerselseweg (N123), als voor de talrijke fiets- en wandelpaden die de grens met Nederland kruisen.

Nieuwsoverzicht
Corona grenssluiting Mol

Contact

Wijkkantoor politie

Vandaag gesloten
adres
Steegstraat 202490 Balen
tel.
014/333 770
e-mail
wijkbalen@politiebalendesselmol.be
Naar top