logo print  logo ocmw print

Opvolging van mensen zonder sociaal netwerk

donderdag 19 maart 2020
Begin deze week is vanuit het crisisoverleg een noodhulpsysteem op gang gebracht waarbij mensen zonder sociaal netwerk van nabij worden opgevolgd. Indien nodig worden vrijwilligers of professionele ondersteuning ingezet. 

Mensen uit de zorgsector (huisartsen, thuisverpleging, maatschappelijk werkers,...) geven daarbij personen door waarvan ze vermoeden dat ze nauwelijks of geen sociaal netwerk hebben om in deze tijden voldoende te kunnen functioneren. Deze mensen worden door een team regelmatig telefonisch opgevolgd om te zien of ze met hulpvragen zitten. 

Nieuwsoverzicht
Naar top