Gemeentelijke crisiscel coördineert lokale opvolging van coronamaatregelen

donderdag 19 maart 2020
De gemeentelijke crisiscel komt sinds een tweetal weken regelmatig samen. Ze bekijken daarbij hoe de coronamaatregelen van de overheid lokaal uitgevoerd moeten worden. Daarnaast blijft de dienstverlening voor de burger lopen, met de nodige afstand, op afspraak voor dringende administratieve zaken.

De corona-crisis wordt binnen de gemeente Balen sinds 25 februari nauwgezet opgevolgd. Toen werd de pagina www.balen.be/corona aangemaakt waar alle lokale info over de coronamaatregelen worden gebundeld.

Crisiscel corona

Sinds 9 maart komt de gemeentelijke crisiscel corona regelmatig samen. Deze crisiscel bestaat uit de burgemeester, de algemeen directeur, het diensthoofd personeel, de noodplanambtenaar en de communicatieambtenaar, aangevuld met deskundigen afhankelijk van het onderwerp. Zij staan regelmatig in overleg met de provinciale crisiscel van de gouverneur. 

Zij coördineren de lokale opvolging van de coronamaatregelen die door de Vlaamse en federale overheid worden uitgevaardigd. Ze bespreken daarbij ook de vragen die komen vanuit de verenigingen, organisatie, ondernemers, zorgverleners, maar ook vragen die telefonisch of via Facebook binnenkomen, of uit de eigen organisatie. 

Gemeente en ocmw als essentiële dienstverlener

De organisatie van gemeente en ocmw zit in de categorie van essentiële dienstverleners, wat betekent dat wij in deze crisis onder alle omstandigheden moeten blijven werken. Wij proberen daarom onze dienstverlening maximaal waar te maken, weliswaar onder aangepaste voorwaarden. Alle diensten blijven bereikbaar per e-mail en telefonisch. Dringende en noodzakelijke baliedienstverlening is op afspraak nog steeds nodig.

Onze technische diensten blijven het openbaar domein (straten, wegen, pleintjes,…) onderhouden. We houden bij onze volledige werking maximaal rekening met de regels van sociale afstand (1,5 meter).

Nieuwsoverzicht
Naar top