logo print  logo ocmw print

UPDATE corona 10 maart 2020: steunmaatregelen voor ondernemingen

dinsdag 10 maart 2020

Er zijn ondertussen een aantal economische maatregelen waar een ondernemer die economische getroffen wordt door het coronavirus gebruik van kan maken. 
Bij nood aan extern advies kan beroep gedaan worden op de kmo-portefeuille. In de kmo-groeisubsidie wordt het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het corona-virus als ‘kantelpunt’ aanvaard. Ondernemingen die via Flanders Investment and Trade geregistreerd zijn voor deelname aan beursbijeenkomsten in het buitenland krijgen bij annulatie hun geld terug. 

Ondernemingen die werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolg van het coronavirus kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of economische redenen. Op het fiscale gebied kunnen ondernemingen die getroffen worden door het coronavirus (voorlopig tot en met 30 juni 2020) genieten van gespreide betalingen in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, in de betaling van de btw en in de betaling van de bedrijfsvoorheffing en dit zonder boetes of nalatigheidsinteresten. In verband met de sociale zekerheidsbijdragen is er een mogelijk afbetalingsplan voor ondernemingen en uitstel van betaling of vrijstelling voor zelfstandigen. Wanneer zelfstandigen hun activiteit moeten stopzetten, kunnen ze in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht. 

Daarnaast zal de federale overheid een vrijstelling van boetes of sancties hanteren voor bedrijven of dienstverleners die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren. 

Meer informatie over deze steunmaatregelen voor ondernemingen vind je in de subsidiedatabank.

Nieuwsoverzicht

Contact

Veiligheid

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top