logo print  logo ocmw print

UPDATE corona 2 maart 2020: basisinstructies scholen, bedrijven en zorginstellingen + gefaseerde aanpak

maandag 02 maart 2020

[UPDATE 2 maart 2020]


Affiche met basisinstructies voor scholen, bedrijven,...

Daarnaast heeft de FOD Volksgezondheid een affiche ontwikkeld voor locaties waar veel mensen samenkomen (zoals scholen, bedrijven, sport- en cultuurcentra,...). Deze affiche (zie bij downloads) kan nuttig zijn om iedereen de juiste informatie en basisinstructies te geven over het COVID-19-virus.

Website met richtlijnen rond het coronavirus voor scholen.

Website met veel gestelde vragen rond het coronavirus voor bedrijven
Op die website vind je ook richtlijnen voor bedrijven van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Hulplijn coronavirus voor ondernemers: 0800/20 555

Website met richtlijnen rond het coronavirus voor zorgprofessionals en zorginstellingen.

Aanpak coronavirus: 3 fases

In België coördineert de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid de aanpak van het coronavirus. Zij wordt daarbij voortdurend geïnformeerd door de Risicomanagementgroep en een comité van erkende wetenschappers en virologen (Wetenschappelijk Comité Covid-19). De FOD volksgezondheid identificeert 3 fases om de gezondheid van de burgers in ons land te beschermen:

• Fase 1: Alle huisartsen en ziekenhuizen hebben duidelijke procedures gekregen voor het opsporen en behandelen van een patiënt die mogelijk besmet is. Er zijn twee 2 referentieziekenhuizen die klaar staan om patiënten te ontvangen en een referentielaboratorium dat snel kan testen. Uit voorzorg kan tot een quarantaine worden besloten totdat alle risico's zijn uitgesloten. De FOD Volksgezondheid is zeer streng en test bij de geringste verdenking.

• Fase 2 (huidige fase sinds 2 maart 2020): als de FOD Volksgezondheid op enig moment wordt geconfronteerd met een besmetting, zal de FOD Volksgezondheid er alles aan doen om de verspreiding zo snel mogelijk te stoppen, om zo veel mogelijk besmettingen te voorkomen. Geïnfecteerde patiënten worden geïsoleerd en verzorgd in een speciaal beveiligde sectie/ of thuis, in overleg tussen de huisarts en de gezondheidsinspecteur. Alle personen met wie zij nauw contact hebben gehad (familie, collega's, andere reizigers) worden op een lijst gezet, gecontacteerd en onder toezicht geplaatst. Indien mogelijk worden ze thuis getest of in isolatie geplaatst tot het zeker is dat ze niet geïnfecteerd zijn.

• Fase 3: als er veel infecties in België opduiken, zullen de prioriteiten voor de FOD Volksgezondheid liggen bij de zorg voor, de behandeling en de verzorging van de patiënten zo goed mogelijk in het ziekenhuis of thuis. Als er extra capaciteit nodig is, kunnen er bedden beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld door uitstel van procedures en niet-spoedeisende opnames of door een efficiënte verdeling van patiënten tussen ziekenhuizen. Ziekenhuizen hebben noodplannen met scenario's die een toenemend aantal patiënten kunnen opvangen en ook de overheid kan actie ondernemen. In het geval van een grote verspreiding van het virus kan de regering maatregelen nemen: om de continuïteit van de essentiële dienstverlening te garanderen, grote bijeenkomsten annuleren, openbare plaatsen sluiten of bepaalde verplaatsingen tijdelijk verbieden.

Nieuwsoverzicht

Contact

Veiligheid

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top