logo print  logo ocmw print

Leerkrachten: Campagne alcoholmisbruik bij jongeren

woensdag 26 februari 2020
Verkoop je alcoholische dranken op je schoolfeest, kienavond,...? Zet je dan mee achter de alcoholcampagne '#Zat?ZeddeZot!'. In VC De Kruierie kan je (via het e-loket) polsbandjes en banners aanvragen om je bezoekers en helpers er op attent te maken dat alcohol voor jongeren een gevaar kan zijn.

Er zijn kleurenpolsbandjes die jongeren dragen zodat de helpers weten of de jongere -16, -18 of +18 jaar is. Zo weten ze of en welke ze alcoholische drank ze mogen verkopen aan de jongere:

-16 jaar: totaalverbod op alcohol

16-18 jaar: verbod op sterke dranken, maar bv. gewone pils wel toegelaten

+18: geen verbod

Geef op deze manier als school het signaal dat je tegen alcohol voor minderjarigen bent.

Nieuwsoverzicht
Naar top